Global Gateway
land/språk

eFax kundeavtale

(Du finner kundeavtalen for bedriftskontoer på www.efaxcorporate.com)

Disse tjenestevilkårene gjelder fra 23. november, 2012, for nåværende brukere, og ved akseptering for nye brukere.

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NETTSIDEN ELLER REGISTRERER DEG FOR TJENESTENE
 1. eFax-tjenester
 2. Bruk av eFax Pro-tjenesten
 3. Brukervilkår for eFax Plus Service
 4. Bruk av eFax-tjenesten; «Fair Use»-policy.
 5. Lagring av fakser
 6. Vilkår for e-post
 7. Brukervilkår for eFax Broadast-tjenesten
 8. Personvern
 9. Kundens inneståelse
 10. Policy som styrer uønskede faksannonser og Drop-Box for søppelpost
 11. Avslutning
 12. Kundens inneståelser
 13. Endringer av kundeavtale
 14. Endringer av tjenester
 15. Medlemskonto, PIN og sikkerhet
 16. Garanti. og ansvarsfraskrivelse samt ansvarsbegrensning
 17. Gebyrer
 18. Oppsigelse på grunn av manglende betaling
 19. Oppdatering av kredittkort og betalingskort
 20. Eierskap
 21. Skadesløsholdelse
 22. Intet videresalg av tjenestene
 23. Delaktighet i markedsføring av annonsører
 24. Meldinger; Samtykke
 25. Alminnelige vilkår
 26. Andre rettigheter og eierskap
 27. Opptak av telefonsamtaler.
 28. Juridisk merknad

Denne Avtalen, som bestemmer vilkårene for bruken av eFax®-tjenestene, er mellom deg («du» eller «kunden»), som en autorisert bruker av slike tjenester, og j2 Global Inc., et Delaware-selskap («j2 Global»). Til tross for det ovennevnte, vil din tjeneste bli tilbudt til deg og du vil rettslig være en kunde av (i) j2 Global, Inc. om du får tildelt et telefonnummer som hører til i USA eller Latin-Amerika og (ii) j2 Global Ireland Limited om du får tildelt et telefonnummer som hører til utenfor USA eller Latin-Amerika.

Kontaktinformasjon for j2 Global Ireland Ltd.:
Adresse: Unit 3, Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Ireland
Registreringsnummer: 379517 - VAT-nummer: IE 6399517U

Kontaktinformasjonen for j2 Global, Inc. er som følger:
Adresse: 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, USA.

Sammen med gjeldende driftsregler, regelverk (inkludert personvernspolicyen, som er tilgjengelig i oppdatert versjon på www.efax.com/privacy.html, pristabeller eller andre tilleggsdokumenter som er blitt referert til her og fra tid til annen publisert av j2 Global (samlet kalt «Avtalen»), utgjør denne Avtalen hele avtalen mellom j2 Global og deg hva angår eFax-tjenestene, og den overstyrer alle tidligere avtaler mellom partene angående innholdet i denne Avtalen. Uaktet det forestående er din bruk av programvare som er skaffet til veie av j2 Global i forbindelse med tjenestene, underlagt en separat avtale som styrer kundenes bruk av angjeldende programvare. I denne Avtalen er «eFax-tjenester» eller «tjenester» definert som enhver tjeneste som er levert til deg av j2 Global, enten nå eller i fremtiden. Ved å bruke eFax-tjenestene bekrefter du at du godtar denne Avtalen, og at du er bundet av den.

For kunder i Canada: merk at når du legger inn en kjøpsordre på dette nettstedet, utgjør det et kjøpstilbud som er underlagt j2 Globals godkjennelse. Varer eller tjenester som er nevnt eller beskrevet på dette nettstedet, utgjør en invitasjon til å tilby å kjøpe.

Dersom du påbegynner registreringsprosessen for eFax-tjenestene, men ikke fullfører den, kan j2 Global kontakte deg for å hjelpe deg med registreringen på eFax eller andre tjenester fra j2 Global. Du autoriserer herved j2 Global til å ta slik kontakt, selv om du til slutt bestemmer deg for ikke å registrere deg for noen av j2 Globals tjenester.

1. eFax-tjenester

j2 Global tilbyr eFax-tjenester via sitt nettsted www.eFax.com (sammen med andre nettsteder som eies og drives av j2 Global, «eFax-nettstedet»). De forskjellige tjenestene er:

 1. eFax Pro™: eFax Pro inkluderer, men er ikke begrenset til: (i) et personlig, lokalt eller avgiftsfritt telefonnummer (sammen med fjernplasserte (altså ikke lokale og ikke avgiftsfrie) telefonnumre, «eFax-numre») som brukes til levering av fakser og talepost til elektronisk post («e-post») i større volum enn for de andre tjenestene som er beskrevet nedenfor (se «Fair Use»-policyen i del 2 under); og (ii) utgående fakser fra e-post eller fra eFax-nettstedet. eFax Pro vil heretter gå under betegnelsen «Pro» eller «Pro-tjenesten».
 2. eFax Plus®: eFax Plus inkluderer, men er ikke begrenset til: (i) et eFax-nummer som brukes til levering av fakser og, som tilvalg, talepost til e-post i større volum enn Gratis-tjenesten som er beskrevet under, men mindre enn Pro-tjenesten (se «Fair Use»-policyen i del 3 under); og (ii) utgående fakser fra e-post eller fra eFax-nettstedet. eFax Plus vil heretter gå under betegnelsen «Plus» eller «Plus-tjenesten».
 3. eFax Free®: eFax Free inkluderer, men er ikke begrenset til et fjernplassert eFax-nummer som sørger for levering av et begrenset antall fakser til e-post. Se «Fair Use»-policyen i del 4 under. eFax Free vil heretter gå under betegnelsen «Free» eller «Gratis-tjenesten».
 4. eFax Broadcast®: eFax Broadcast lar kunden laste opp en database eller et regneark til eFax-nettsiden og lar kunden kringkaste et dokument til hvert faksnummer i databasen eller regnearket til en pris som er oppført på eFax-nettstedet. eFax Broadcast-kunder som sender fakser til Storbritannia, kan også la fakslisten sin gå gjennom Fax Preference-tjenesten («FPS»). En lignende tjeneste som FPS vil være tilgjengelig i andre land. j2 Global vil ikke automatisk kontrollere numre mot FPS eller lignende tjenester i andre land med mindre kunden spesifikt har valgt at dette skal gjøres. Kunder som ikke velger at listene deres skal kontrolleres mot FPS eller lignende tjenester i andre land, må følge alle lover, regler og direktiver, inkludert, men ikke begrenset til, EU-direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon 2003 og Telekommunikasjonsdirektivet (Data- og personvern) 1999.

« Tilbake til toppen

2. Bruk av eFax Pro-tjenesten

Vilkårene for bruk av Pro-tjenesten avhenger av om kunden har fått et lokalt (ikke-avgiftsfritt) eller avgiftsfritt eFax-nummer, som beskrevet under:

 1. Bruk av tjenesten Pro lokalt nummer; «Fair Use»-policy. Som kunde med Pro lokal-tjenesten vil du motta et lokalt eFax-nummer som du kan bruke til å motta fakser og talepost på din e-post. Du vil også ha muligheten til å sende faks fra e-posten din eller fra eFax-nettstedet.

  MERK AT BRUKEN AV TJENESTEN ER UNDERLAGT j2 GLOBALS «FAIR USE»-POLICY. DU BRYTER MOT DENNE POLICYEN DERSOM DU I LØPET AV EN LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER GÅR UT OVER MER ENN TRE (3) GANGER GJENNOMSNITTSBRUKEN TIL j2 GLOBALS eFAX PRO-, eFAX PLUS- OG jCONNECT PREMIER®-KUNDER I ANGJELDENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER. I DENNE POLICYEN BETYR «BRUK» DET TOTALE ANTALLET FAKSSIDER OG MINUTTER MED TALEPOST SOM ER MOTTATT, IKKE MEDREGNET ALLE REKLAME- OG INFORMASJONSMELDINGER SOM j2 GLOBAL FINNER DET FOR GODT Å SENDE TIL DEG DIREKTE. SOM EN BEKVEMMELIGHET FOR KUNDENE VIL j2 GLOBAL FOR TIDEN KUN HÅNDHEVE DENNE POLICYEN DER BRUKEN GÅR UTOVER 200 KOMBINERTE FAKSSIDER OG MINUTTER MED TALEPOST PER LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER, SOM ER KLART OVER DEN FAKTISK TILLATTE BRUKEN UNDER DENNE «FAIR USE»-POLICYEN. UAKTET DENNE TILRETTELEGGINGEN RESERVERER VI OSS RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å HÅNDHEVE DENNE POLICYEN IHT. VILKÅRENE (BRUK INNENFOR EN LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI – 30 – DAGER UT OVER TRE (3) GANGER GJENNOMSNITTSBRUKEN TIL VÅRE eFAX PRO-, eFAX PLUS- OG jCONNECT PREMIER-KUNDER I LØPET AV EN LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER).

  DERSOM DU HAR BRUTT DENNE POLICYEN, VIL DU AUTOMATISK BLI BELASTET USD 0,15 (ELLER ET TILSVARENDE CIRKABELØP I LOKAL VALUTA) PER FAKSSIDE OG MINUTT MED TALEPOST SOM GÅR UTOVER GRENSEN FOR RIMELIG BRUK. FOR HVER SENDING BEREGNES ANTALLET SIDER BASERT PÅ DET SOM ER STØRST AV FAKTISK ANTALL SIDER OG ANTALLET FULLE OG PÅBEGYNTE 60-SEKUNDERSPERIODER MED SENDETID. UAKTET DET FORESTÅENDE, OG AVHENGIG AV GJELDENDE LOVVERK, RESERVERER j2 GLOBAL SEG RETTEN TIL Å AVSLUTTE ELLER SUSPENDERE DIN KONTO UTEN VARSEL DERSOM POLICYEN BLIR BRUTT. Bruk av Pro avgiftsfritt-tjenesten. Som kunde av denne tjenesten vil du motta et avgiftsfritt eFax-nummer der du kan motta fakser og talepost til din e-post. Du vil bli belastet med et bruksgebyr (som beskrevet på eFax-nettstedet) basert på kombinert antall fakssider og minutter med talepost som er mottatt. Som Pro-kunde vil du ha muligheten til å sende fakser via din e-post og til å abonnere på tilleggstjenester som j2 Global tilbyr, som beskrevet på eFax-nettstedet – alt underlagt vilkårene i denne avtalen.

« Tilbake til toppen

3. Bruk av eFax Plus-tjenesten

Vilkårene for bruk av Plus-tjenesten avhenger av om kunden har mottatt et lokalt (ikke-avgiftsfritt) eller avgiftsfritt eFax-nummer, som beskrevet under:

 1. Bruk av tjenesten Plus lokalt nummer; «Fair Use»-policy: Som en Plus lokal-kunde vil du bli tildelt et lokalt eFax-nummer der du kan motta fakser og talemeldinger til din e-post. Du vil kunne motta et begrenset antall fakssider og minutter med talepost gratis (som beskrevet på eFax-nettstedet) Dersom du går utover denne grensen for antall gratis fakssider og/eller gratis talepostmeldinger, vil du bli belastet med et bruksgebyr (som beskrevet på eFax-nettstedet) basert på det kombinerte antallet fakssider og minutter med talepost som du har mottatt. Som Plus-kunde vil du ha muligheten til å sende fakser via e-posten din, til en pris som er angitt på eFax-nettstedet – og muligheten til å abonnere på tilleggstjenester som j2 Global tilbyr som beskrevet på eFax-nettstedet – alt underlagt vilkårene i denne avtalen.

  MERK AT BRUKEN AV TJENESTEN ER UNDERLAGT j2 GLOBALS «FAIR USE»-POLICY. DU BRYTER MOT DENNE POLICYEN DERSOM DIN BRUK INNENFOR EN LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER GÅR UTOVER MER ENN TO (2) GANGER GJENNOMSNITTSBRUKEN TIL j2 GLOBALs eFAX PRO-, eFAX PLUS- OG jCONNECT PREMIER®-KUNDER I ANGJELDENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER. I DENNE POLICYEN BETYR «BRUK» DET TOTALE ANTALLET FAKSSIDER OG MINUTTER MED TALEPOST SOM ER MOTTATT, IKKE MEDREGNET ALLE REKLAME- OG INFORMASJONSMELDINGER SOM j2 GLOBAL FINNER DET FOR GODT Å SENDE TIL DEG DIREKTE. SOM EN BEKVEMMELIGHET FOR KUNDENE VIL j2 GLOBAL FOR TIDEN KUN HÅNDHEVE DENNE POLICYEN DER BRUKEN GÅR UTOVER 130 KOMBINERTE FAKSSIDER OG MINUTTER MED TALEPOST PER LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER, SOM ER KLART OVER DEN FAKTISK TILLATTE BRUKEN UNDER DENNE «FAIR USE»-POLICYEN. UAKTET DENNE TILRETTELEGGINGEN RESERVERER VI OSS RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å HÅNDHEVE DENNE POLICYEN IHT. VILKÅRENE (EN TOTAL BRUK INNENFOR EN PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER PÅ MER ENN TO (2) GANGER GJENNOMSNITTSBRUKEN TIL VÅRE eFAX PRO-, eFAX PLUS- OG jCONNECT PREMIER-KUNDER OVER EN SLIK LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER)

  DERSOM DU HAR BRUTT DENNE POLICYEN, VIL DU AUTOMATISK BLI BELASTET USD 0,15 (ELLER TILSVARENDE CIRKABELØP I LOKAL VALUTA) PER FAKSSIDE OG MINUTT MED TALEPOST SOM GÅR UTOVER GRENSEN FOR EN RIMELIG BRUK OG KAN OPPGRADERE TIL eFAX PRO FOR Å BENYTTE DEN UTVIDEDE «FAIR USE»-POLICYEN. FOR HVER SENDING BEREGNES ANTALLET SIDER BASERT PÅ DET SOM ER STØRST AV FAKTISK ANTALL SIDER OG ANTALLET FULLE OG PÅBEGYNTE 60-SEKUNDERSPERIODER MED SENDETID. UTEN HENSYN TIL DET FORESTÅENDE, OG AVHENGIG AV GJELDENDE LOVVERK, RESERVERER j2 GLOBAL SEG RETTEN TIL Å AVSLUTTE ELLER SUSPENDERE DIN KONTO UTEN VARSEL DERSOM POLICYEN BLIR BRUTT.
 2. Bruk av Plus avgiftsfritt-tjenesten. Du vil bli belastet et bruksgebyr (som beskrevet på eFax-nettstedet) basert på det kombinerte antall fakssider og minutter med talepost som du har mottatt. Du vil bli belastet et bruksgebyr (som beskrevet på eFax-nettstedet) basert på det kombinerte antall fakssider og minutter med talepost som du har mottatt. Som Plus-kunde vil du ha muligheten til å sende fakser via din e-post og til å abonnere på tilleggstjenester som j2 Global tilbyr som beskrevet på eFax-nettstedet – alt underlagt vilkårene i denne avtalen eller annen avtale som spesifikt gjelder tilleggstjenestene.

« Tilbake til toppen

4. Bruk av eFax-tjenesten; «Fair Use»-Policy.

Som kunde av Free-tjenesten vil du motta et fjernliggende (ikke lokalt) eFax-nummer der du kan motta et begrenset antall fakser til din e-post. DU FORSTÅR OG SIER DEG ENIG I AT RETNINGSNUMMER ELLER PREFIKS FOR DETTE eFAX-NUMMERET BLIR VALGT AV J2 GLOBAL ETTER EGET SKJØNN, BASERT PÅ TILGJENGELIG BEHOLDNING, OG AT DU IKKE VIL HA MULIGHET TIL Å VELGE ELLER ENDRE DETTE RETNINGSNUMMERET MED MINDRE DU OPPGRADERER TIL ET BETALT ABONNEMENT. j2 Global tilbyr gratistjenesten som en bekvemmelighet for deg, og reserverer seg retten til uten varsel når som helst å avslutte din gratistjeneste. DU FORSTÅR AT GRATISTJENESTEN ER UNDERLAGT j2 GLOBALs «FAIR USE»-POLICY FOR GRATISKONTOER. DU BRYTER DENNE POLICYEN DERSOM DU INNENFOR EN LØPENDE PEDIODE PÅ TRETTI 30 DAGER MOTTAR MER ENN TYVE (20) FAKSSIDER, IKKE MEDREGNET REKLAME- ELLER INFORMASJONSMELDINGER SOM SENDES DIREKTE TIL DEG FRA J2 GLOBAL, SOM BESTEMT AV OSS ALENE. DERSOM J2 GLOBAL KOMMER TIL AT DU HAR BRUTT DENNE POLICYEN, VIL SELSKAPET FORSØKE Å VARSLE DEG OM DETTE OG TILBY DEG Å OPPGRADERE TIL EN BETALT ABONNEMENTSTJENESTE. DERSOM DU VELGER Å IKKE OPPGRADERE, KAN DIN KONTO BLI AVSLUTTET ELLER SUSPENDERT ETTER J2 GLOBALS EGET SKJØNN, UNNTATT DER DETTE ER FORBUDT VED LOV. I TILFELLER DA J2 GLOBAL IKKE HÅNDHEVER DENNE POLICYEN, VIL IKKE DETTE MEDFØRE AT VI ER FORHINDRE FRA Å HÅNDHEVE DEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT, BÅDE FOR TIDLIGERE OG GJELDENDE BRUDD.

HVER KUNDE, BÅDE FIRMAER OG INDIVIDER, ER BEGRENSET TIL ETT (1) GRATIS eFAX-NUMMER. Dersom du eller ditt foretak ønsker mer enn ett (1) eFax-nummer, kan j2 Global be om at du oppgraderer til en betalt tjeneste, noe du vil samtykke i. Uten hensyn til vår personvernpolicy, som er beskrevet i del 8 under, har j8 Global rett til å utlevere e-postadressen til kunder i Free-tjenesten til eieren av nettstedsadressen som er forbundet med angjeldende e-postadresse, for å overvåke samsvar med og håndheve begrensningene i dette avsnittet. I tillegg kan j2 Global granske din bruk av gratistjenesten og enhver tilknyttet programvare etter å ha gitt deg ikke mindre enn fem (5) dagers varsel om at vi har dette til hensikt ved dine lokaler innenfor normal arbeidstid. Dersom j2 Global etter eget skjønn og med eller uten granskning kommer til at du har brutt de foregående begrensningene av gratistjenesten eller tilknyttet programvare, forbeholder j2 Global seg retten til umiddelbart å avslutte eller suspendere tjenesten, unntatt der dette er forbudt ved lov. Du samtykker i å betale j2 Global beløpet du skulle ha betalt for Plus-tjenesten i løpet av den tiden du har brutt «Fair Use»-policyen for eFx Free, pluss j2 Globals kostnad ved granskingen som, etter j2 Globals eget skjønn, har avslørt brudd. I tilfeller da j2 Global ikke håndhever denne policyen, vil ikke dette medføre at vi er forhindret fra å håndheve den på et senere tidspunkt,, både for tidligere og gjeldende brudd.

Du vil ha muligheten til å abonnere på tilleggstjenester som j2 Global tilbyr, som beskrevet på eFax-nettstedet, hvor alle tilleggstjenestene er underlagt vilkårene i denne avtalen eller andre avtaler som spesifikt gjelder slike tilleggstjenester.

« Tilbake til toppen

5. Lagring av fakser

Mens din eFax-konto er aktiv, vil j2 Global lagre faksmeldinger som mottas på ditt eFax-nummer i en periode på opp til tretti (30) dager for Free-kunder, og på livstid for Plus- og Pro-kunder, i hvert tilfelle regnet fra datoen da faksen ble mottatt. Tilgangen til disse faksene går gjennom eFax online Message Center. Du samtykker i at j2 Global når som helst kan endre sin praksis og begrensningene hva lagring av faksmeldiner angår, inkludert, men ikke begrenset til, maksimalt antall dager som faksmeldingene lagres, maksimalt antall meldinger som til enhver tid lagres, og maksimal lagringsplass som tildeles på j2 Globals servere på dine vegne, som beskrevet i del 13. Du samtykker videre i at, avhengig av gjeldende lov, j2 Global ikke har noen som helst ansvar for sletting eller lagringsfeil ved lagring av faksmeldinger eller annen kommunikasjon som opprettholdes eller sendes gjennom tjenestene.

« Tilbake til toppen

6. Vilkår for e-post.

Aktive eFax Plus- og eFax Pro-abonnenter kan få en gratis e-postkonto fra www.123mail.net, underlagt standardvilkårene for denne tjenesten (se www.123mail.net) og er tilgjengelig for bruk gjennom eFax online Message Center. Du erkjenner og samtykker i at j2 Global ikke har noe som helst ansvar for din bruk av denne e-posttjenesten og, avhengig av gjeldende lov, kan j2 Global når som helst avslutte eller endre vilkårene for din bruk av denne e-posttjenesten, som beskrevet i del 13. Denne e-posttjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land der j2 Global tilbyr eFax-numre.

« Tilbake til toppen

7. Bruk av eFax Broadcast-tjenesten

eFax Broadcast er en ikke-refunderbar, forhåndsbetalt tjeneste. Kundene belastes for eFax Broadcast på en per-side-basis. De gjeldende prisene er oppført på eFax-nettstedet.

« Tilbake til toppen

8. Personvern

j2 Global har som mål å etablere et tillitsforhold med sine kunder, basert på respekt for personlig identitet og informasjon. For å demonstrere vårt engasjement hva gjelder personvern av kundene, har vi utviklet en personvernspolicy som er en vesentlig del av denne avtalen. En oppdatert utgave finnes på www.efax.com/privacy.html. Dersom vi bestemmer oss for å endre personvernspraksisen, vil vi kunngjøre slike endringer i personvernet på vårt eget nettsted og andre steder vi finner passende, slik at kundene alltid er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan den brukes og under hvilke omstendigheter vi eventuelt avslører den. Vi vil bruke informasjonen i henhold til personvernpolicyen som gjaldt for innsamlingen av angjeldende informasjon. Dersom vi imidlertid kommer til å bruke våre kunders personlig identifiserbare informasjon på en måte som avviker fra det som ble kunngjort da den ble samlet inn, vil vi varsle kundene om dette per e-post. Kundene vil kunne velge om vi bruker deres informasjon på denne endrede måten eller ikke. Kunder som imidlertid har valgt å ikke ha noen kommunikasjon med j2 Global, eller har slettet eller deaktivert sin konto, vil de ikke bli kontaktet, ei heller vil deres personlige informasjon bli brukt på denne nye måten. Hvis vi videre gjør betydelige endringer i vår personvernspraksis som ikke påvirker kundeinformasjon som allerede er lagret i vår database, vil vi plassere en iøyenfallende melding om dette på vårt nettsted som varsler våre kunder om denne endringen. I noen tilfeller der vi legger ut en melding om endringer i personvernet, vil vi også varsle kundene per e-post, der disse kundene har valgt å motta e-post fra oss.

« Tilbake til toppen

9. Kundens inneståelse

Du er fullt ut ansvarlig for innholdet i meldinger du sender ved hjelp av tjenestene. j2 Global er kun en passiv kanal du bruker for å sende og motta informasjon du har valgt selv. j2 Global reserverer seg imidlertid retten til å velge hva selskapet vil gjøre med hensyn til tjenestene som j2 Global finner nødvendig eller korrekt etter eget skjønn, i de tilfeller j2 Global finner at du eller din informasjon kan skape et erstatningsansvar for j2 Global, kan kompromittere eller forstyrre tjenestene for deg eller andre kunder eller kan forårsake at j2 Global helt eller delvis taper tjenestene til j2 Globals ISP-er eller andre leverandører. Din bruk av tjenestene er underlagt alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter (inkludert, men ikke begrenset til, dem som styrer kontoinnsamling, eksportkontroll, forbrukervern, konkurranse, anti-diskriminering, verdipapirer eller misvisende reklame). Du samtykker i: (1) å overholde alle lover som gjelder overføring av tekniske data som eksporteres fra ethvert land gjennom tjenestene (2) å ikke bruke tjenestene til ulovlige formål (3) å ikke forstyrre eller avbryte nettverk koblet til tjenestene (4) å overholde alle regler, retningslinjer og prosedyrer som gjelder eller er forbundet med tjenestene (5) å ikke bruke tjenestene til å krenke tredjeparts opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter eller rettighetene til publisitet eller privatliv (6) å ikke overføre ulovlig, trakasserende, injurierende , fornærmende, truende, skadelig, vulgært, uanstendig eller på annen måte upassende materiale av noen art gjennom tjenestene. Du sier deg videre enig i å ikke sende noe materiale som oppfordrer til kriminelle handlinger, som gir opphav til sivile søksmål eller på annen måte bryter med lokale, statlige, enasjonal eller internasjonale lover eller forskrifter. Tjenestene bruker Internett for at du skal kunne sende og motta informasjon som du har valgt selv. Din atferd er derfor underlagt forskrifter, policyer og prosedyrer som gjelder for internett. Du samtykker i å ikke bruke eller referere tjenestene til kjedebrev, søppelfakser eller søppelpost eller aktiviteter som tar i bruk distribusjonslister til personer som ikke har gitt sin spesifikke tillatelse til å bli inkludert i slik prosess eller på slik liste. Du samtykker videre i å ikke forsøke å få uautorisert tilgang til andre datasystemer. Du skal ikke forstyrre andre kunders bruk av og glede over tjenestene eller annen enhets bruk av eller glede i liknende tjenester.

Du må (a) skaffe deg og betale for alt utstyr og tredjeparts tjenester (som Internett-tilgang og e-posttjeneste) som kreves for å få tilgang til og bruke eFax-tjenestene, (b) opprettholde sikkerheten til din PIN-kode, passord og annen konfidensiell informasjon som er knyttet til din eFax konto og, (c) i den grad gjeldende lov tillater det, bære ansvaret for alle kostnader som følger med bruken av eFax-kontoen, inkludert uautorisert bruk før du varsler lom dette til j2 Global og tar skritt for å hindre at slik bruk fortsetter.

« Tilbake til toppen

10. Policy som styrer uønskede faksannonser og Drop-Box for søppelpost
 1. Policy om uønskede faksannonser. Overføring av uønskede faksannonser er ulovlig i USA ifølge Federal Telephone Consumer Protection Act av 1991 (TCPA) (http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html ) og i EU ifølge direktiv om personvern innenfor elektronisk kommunikasjon 2003, og er også ulovlig i henhold til lovgivningen i en rekke andre land, delstater og provinser. Distribuering av uønskede faksannonser gjennom tjenestene er forbudt. Uaktet det ovenstående er j2 Globals distribusjon av relkame til sine kunder ikke å regne som uønskede faksannonser, på grunnlag av ditt samtykke i denne avtalen.

  Uten forutgående varsel kan j2 Global etter eget skjønn velge å bruke teknologi og prosedyrer, så som filtre, som kan avbryte sendingen av slike uønskede faksannonser uten å levere dem.

  Dersom du mener at du har mottatt en uønsket faksannonse, ber vi deg gå til følgende to skritt:
  1. Dersom faksen inneholder et telefonnummer, faksnummer eller annen kontaktinformasjon for «å avslutte abonnement» på mottak av videre søppelfakser, ber vi om at du gjør dette. Videre:
  2. Gå til nettstedet www.efax.com/privacy og fyll ut et klageskjema ved å legge inn den ønskede informasjonen og legge ved en kopi av den uønskede faksen. Du godtar og samtykker til at j2 Global, som eier av alle eFax-numre, har alle rettigheter (men ikke plikt) til å fremme ethvert juridisk krav som måtte finnes, mot en tredjepart som følge av at du mottar eventuelle uønskede faksannonser, inkludert, men ikke begrenset til, krav under TCPA og liknende lover i andre land, stater eller provinser, og i den grad du selv har rett til å fremme slike krav, overfører du herved alle slike rettigheter til j2 Global som vederlag for at de leverer tjenester under denne avtalen.

   Ettersom våre eFax-numre kan tilordnes på nytt til andre kunder dersom kontoen avsluttes, og for å sikre best mulig service for alle kunder, har du ikke tillatelse til «å melde deg på» for å motta annonser for eiendom, gods eller tjenester fra personer du ikke har et etablert forretningsforhold til, til ditt eFax-nummer.
 2. Policy for søppelmeldinger i Drop-Box. j2 Global tillater ikke kundene å bruke eFax-nummeret sitt som «Drop-Box» for svar til e-post eller uønskede faksannonser. Dersom du mener at du mottar e-post eller uønskede faksannonser fra noen som bruker et eFax-nummer som «drop-box» for svar, ber vi deg ta følgende forholdsregler:
  1. Dersom e-posten eller faksen inneholder en e-postadresse, et telefonnummer, faksnummer eller annen kontaktinformasjon for «å melde seg av» fra mottak av flere meldinger, ber vi om at du gjør dette.
  2. Dersom du ikke klarer «å melde deg av», ber vi om at du videresender den uønskede e-posten til abuse@mail.j2.com. Vi vil undersøke klagen din, og vil slå fast om faks- eller talepostnummeret det vises til i den uønskede e-posten eller faksen, er et eFax-nummer. Dersom det er et slikt nummer, vil vi forsøke å kontakte kunden, og om nødvendig og på passende måte avslutte eller suspendere deres eFax-tjeneste.

   Vi setter pris på din hjelp i å håndheve og følge disse policyene, og vi ser frem til å fortsette å gjøre eFax-tjenesten til en positiv opplevelse for deg.

« Tilbake til toppen

11. Avslutning
 1. Du eller j2 Global kan avslutte din eFax-konto når som helst, med eller uten grunn, med varsel. For å varsle j2 Global må du gå til eFax-nettstedet www.efax.com/cancel og klikke på «Chat nå»-knappen eller kontakte en av våre kundeservicerepresentanter. En representant fra kundeservice vil hjelpe deg med å avslutte kontoen din i henhold til j2 Globals verifiseringsprosedyrer, siden slike prosedyrer kan endres av j2 Global etter eget skjønn. j2 Global reserverer seg retten til å avslutte eller suspendere eFax-kontoen din uten varsel, forutsatt at j2 Global vil forsøke å bekrefte slik avslutning eller suspensjon med etterfølgende melding. Avhengig av gjeldende lov kan j2 Global automatisk avslutte eller suspendere din Free-konto uten varsel dersom et eller flere av følgende forhold gjelder: (i) ingen fakser eller talepostmeldinger mottas til kontoen i løpet av en sammenhengende periode på tretti (30) dager (i forbindelse med denne bestemmelsen vil annonser og informasjonsmeldinger sendt av j2 Global ikke regnes som mottatte fakser eller talepostmeldinger) (ii) du eller en mellommann blokker eller filtrerer eventuelle e-poster sendt av eller på vegne av j2 Global til e-postkontoen(e) der du motta fakser eller talepostmeldinger(iii) du velger å ikke motta reklame som sendes til deg direkte av j2 Global.

« Tilbake til toppen

12. Kundens inneståelser

Du bekrefter og garanterer at du er minst 18 år gammel, eller over myndighetsalder i landet, staten eller provinsen der du bor, og at du har juridisk rett og evne til å gå inn i denne avtalen. Du sier deg enig i å være økonomisk ansvarlig for din bruk av eFax-tjenestene (samt for andres bruk av kontoen, inkludert, uten begrensning, mindreårige som bor sammen med deg) og å overholde ditt ansvar og dine forpliktelser som angitt i denne avtalen.

« Tilbake til toppen

13. Endringer av kundeavtale

Bortsett fra der det er forbudt ved lov, kan j2 Global automatisk endre denne avtalen når som helst ved (a) å legge ut en revidert eFax kundeavtale på eFax-nettstedet, eller (b) sende informasjon om endringen til e-postadressen som du oppgir til j2 Global. DU ER SELV ANSVARLIG FOR JEVNLIG Å SE GJENNOM eFAX-NETTSTEDET FOR Å FÅ BETIMELIG VARSEL OM SLIKE ENDRINGER. DU ANSES Å HA SAMTYKKET TIL SLIKE ENDRINGER VED DIN FORTSATTE BRUK AV eFAX-TJENESTENE ETTER AT SLIKE ENDRINGER HAR BLITT PUBLISERT ELLER INFORMASJON OM SLIKE ENDRINGER HAR BLITT SENDT TIL DEG. Ellers kan denne avtalen ikke endres, unntatt skriftlig og signert av både deg og j2 Global.

« Tilbake til toppen

14. Endringer av tjenester

j2 Global reserverer seg retten til å endre eller avslutte enhver tjeneste med eller uten varsel til deg. j2 Global skal ikke være erstatningsansvarlig overfor deg eller tredjepart dersom j2 Global bruker sin rett til å endre eller avslutte tjenestene.

« Tilbake til toppen

15. Medlemskonto, PIN og sikkerhet

Som en del av registreringsprosessen vil det være nødvendig for deg å oppgi en e-postadresse og en PIN-kode. Når du blir registrert som bruker, vil eFax-nummeret ditt automatisk sendes til din e-postadresse. Du kan endre din PIN-kode og angi et passord for å beskytte dine fakser og talepostmeldinger etter å ha logget inn på eFax-nettstedet. Du er fullt ansvarlig for å holde PIN-kode, passord og kontoinformasjon hemmelig. Unntatt der annet føler av gjeldende lovgining, er du videre fullt ut ansvarlig for enhver aktivitet som skjer i forbindelse med din konto. Du samtykker i straks å melde enhver uautorisert bruk av din konto eller andre sikkerhetsbrudd som gjøres kjent for deg, til j2 Global.

« Tilbake til toppen

16. Garanti- og ansvarsfraskrivelse samt ansvarsbegrensning
 1. eFAX OG ALLE j2 GLOBALs PROGRAMVARE OG TJENESTER LEVERES «SOM DE ER», OG VERKEN j2 GLOBAL ELLER LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER GIR NOEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE BRUKBARHETEN, TILSTANDEN TIL ELLER DRIFTEN AV PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE. j2 GLOBAL GARANTERER IKKE AT TILGANGEN TIL ELLER BRUKEN AV TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, ELLER AT j2 GLOBALs PROGRAMVARE ELLER TJENESTER OPPFYLLER VISSE KRITERIER FOR YTELSE ELLER KVALITET. j2 GLOBAL OG LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER AVVISER UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET, TITTEL, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, UKRENKELIGHET, KOMPATIBILITET, SIKKERHET ELLER NØYAKTIGHET.
 2. DIN BRUK AV eFAX OG ALL PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA j2 GLOBAL SKJER PÅ EGEN RISIKO. DU ANTAR FULLT ANSVAR OG ALL TAPSRISIKO SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DIN NEDLASTING ELLER BRUK AV FILER ELLER ANNET MATERIALE (INKLUDERT j2 GLOBALS PROGRAMVARE) DU HAR FÅTT DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA j2 GLOBAL. DU SAMTYKKER I AT VERKEN j2 GLOBAL ELLER DERES LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER VIL KUNNE TREKKES TIL ANSVAR FOR SKADER (INKLUDERT FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER) SOM FØLGE AV DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE EFAX ELLER ANNEN PROGRAMVARE ELLER TJENESTER FRA j2 GLOBAL, OG DU GIR HERVED AVKALL PÅ ETHVERT KRAV MED TANKE PÅ DET FORANNENVNTE, UANSETT OM DETTE ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT ELLER ANDRE GRUNNER, SELV OM j2 GLOBAL ELLER DERES LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SKADER. HELE ANSVARET TIL j2 GLOBAL OG DERES LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER OG DITT ENESTE RETTSMIDDEL MED HENSYN TIL BRUKEN AV j2 GLOBALS PROGRAMVARE OG TJENESTER ELLER BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ER BEGRENSET TIL DET MINSTE AV FØLGENDE: (I) BELØPET DU HAR BETALT FOR TILGANG TIL OG BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER TJENESTER I TRE (3) MÅNEDER FØR AV KRAVET, ELLER (II) $500,00 USD. DU LØSER HERVED j2 GLOBAL OG ALLE DERES LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER FRA ALLE FORPLIKTELSER, ANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR SOM GÅR UT OVER DENNE BEGRENSNINGEN. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE AT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER HOLDES UTENFOR, ENDRES ELLER BEGRENSES. DET KAN DERFOR HENDE AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
 3. VERKEN j2 GLOBAL ELLER DERES LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER SKAL PÅ NOEN MÅTE HOLDES ANSVARLIG, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR NOEN KOMMUNIKASJONSVANSKER SOM LIGGER UTENFOR j2 GLOBAL ELLER DERES LISENSGIVERES ELLER TJENESTELEVERANDØRERS KONTROLL, OG SOM KAN FØRE TIL AVBRUDD I DATALEVERINGSTJENESTENE TIL KUNDENS E-POSTADRESSE, PERSONSØKER, TELEFON ELLER TIL ANDRE MOTTAKSENHETER ELLER TREDJEPARTS DATALAGRING OG/ELLER LEVERING.
 4. DU VIL IKKE STOLE PÅ NOEN GARANTI, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM ER UTSTEDT AV ANNEN PERSON ENN EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR j2 GLOBAL, VED VURDERINGEN AV eFAX-TJENESTEN ELLER ANDRE TJENESTER ELLER PRODUKTER FRA j2 GLOBAL.

« Tilbake til toppen

17. Gebyrer

Med unntak av det som fremgår av gjeldende lov:

 1. Du samtykker i å betale alle kostnader for din bruk av Tjenestene, til prisene som gjelder for det landet du bor i. j2 Global forbeholder seg retten til å kreve merverdiavgift («mva.») og salgs- eller andre avgifter på tjenester som anses som nødvendig. j2 Global forbeholder seg videre retten til å endre priser eller innføre nye gebyrer for tilgang til eller bruk av j2 Globals tjenester. Alle endringer i priser eller gebyrer (men ikke nødvendigvis i skatter) vil bli sendt til deg per e-post eller publisert av j2 Global på eFax-nettstedet, og du er ansvarlig for jevnlig å gjennomgå denne prisinformasjonen for å skaffe deg informasjon om slike endringer. Fortsatt bruk av tjenestene, eller manglende avslutning av din j2 Global-konto etter at endringer er publiserte, innebærer at du har akseptert prisene slik de er justert med basis i de publiserte endringene.
 2. Betaling av kontosaldo for din eFax-konto gjøres månedlig eller årlig, i samsvar med din betalingsplan, i den valutaen som faktureres, og må gjøres med det kreditt- eller debetkortet som du har angitt for j2 Globals bruk og transaksjoner, eller med slike andre betalingsmetoder som j2 Global fra tid til annen kan tilby. Dersom din eFax-konto er en kvalifisert foretakskonto og godkjent av j2 Global for slik fakturering, vil gebyrene akkumuleres, identifisert med kundens ID-nummer og fakturert månedlig. Dersom j2 Global ikke har mottatt betaling for din eFax-konto ved forfallsdato, samtykker du i å betale alle utestående beløp hvis j2 Global krever dette. Hver gang du bruker eFax-tjenester, eller tillater eller forårsaker at eFax-tjenestene benyttes, samtykker du i og bekrefter at j2 Global er autorisert til å belaste ditt angitte kort eller innhente betaling for tjenestene på slik annen måte som lovlig er tilgjengelig for j2 Global. Din kortutsteders avtale styrer din bruk av ditt angitte kort i forbindelse med eFax, og du må referere til vedkommende avtale (ikke denne Avtalen) hva gjelder dine rettigheter og ansvar som kortholder. Du samtykker i at dersom j2 Global velger det, kan de akkumulere gebyrene i din månedlige faktureringssyklus og sende dem som et eller flere aggregerte gebyrer under eller ved slutten av hver syklus, og at j2 Global kan forsinke innhentingen av autorisering fra din bank eller kortutsteder inntil innsendingen av de akkumulerte gebyrer. Dette betyr at akkumulerte gebyrer kan vises på den utskriften du får fra banken eller kortutstederen din.
 3. Ønsker du å vise din inneværende kontosaldo, sammen med annen faktureringsinformasjon og akkumulerte gebyrer, klikker du på «Fakturering» etter at du har logget deg inn på eFax-nettstedet.
 4. Ditt aktiveringsgebyr og månedlige eller årlige tjenestegebyrer, etter hva som gjelder, betales i forskudd og er FULLSTENDIG IKKE-REFUNDERBARE. Du samtykker i at for månedlig abonnement kan j2 Global sende faktura for månedlig gebyr hver måned, og at j2 Global for årlige abonnement kan sende faktura for årlige gebyrer årlig. I hvert tilfelle faktureres tilleggsgebyr for ekstra bruk månedlig. Dette skjer uten ytterligere tillatelse fra deg, inntil du på forhånd varsel om (i samsvar med j2 Globals verifiseringssprosedyrer, som j2 Global fra tid til annen oppretter etter eget skjønn) at du har avsluttet denne fullmakten eller ønsker å endre det angitte kortet. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel. Dersom du registrerer deg for mer enn ett eFax-nummer, vil din første betaling for slike tilleggsnumre kunne bli proratert så den sammenfaller med årsdagen for ditt første eFax-nummer. Ved spørsmål om gebyrer som har blitt belastet din konto, må du kontakte j2 Globals kundeservice-avdeling innen tretti (30) dager etter gebyrdatoen. Manglende bruk av kontoen vil ikke være grunnlag for å nekte å betale gebyrer som er fakturert av j2 Global i henhold til denne avtalen.
 5. Dersom du abonnerer på eFax-tjenester etter et spesielt tilbud om å gi deg en gratis prøveperiode, vil aktiveringsavgiften og første gebyr FORHÅNDSGODKJENNES MOT KREDITT- ELLER DEBETKORTETS GRENSE (som inebærer at beløpene som er forhåndsgodkjente, ikke vil være tilgjengelige kreditt- eller debetkort midler på en slik konto), og vil, uten ytterligere tillatelse fra deg, umiddelbart belastes kreditt- eller debetkort ved utløpet av angjeldende gratis prøveperiode, med mindre du på forhånd varsler om (i samsvar med j2 Globals verifikasjonsprosedyrer, som kan etableres av j2 Global fra tid til annen etter eget skjønn) at du har avsluttet denne fullmakten. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel.
 6. Dersom du abonnerer på eFax-tjenester etter et spesielt tilbud som gir en forhåndsbetalt rabatt for et bestemt antall måneder, skal dine forhåndsbetalte gebyrer betales på forhånd, og er FULLSTENDIG IKKE-REFUNDERBARE. I tillegg vil din første månedlige betaling av tjenestegebyrer for måneden etter forhåndsbetalt periode bli FORHÅNDSGODKJENT MOT DITT KREDITT- ELLER DEBETKORTS GRENSE, og vil, når slik forhåndsbetalt periode utløper, umiddelbart belastes ditt kreditt- eller debetkort uten videre tillatelse fra deg med mindre du på forhånd varsler om (iht. j2 Globals verifiseringsprosedyrer, som j2 Global fra tid til annen etter eget skjønn etablerer) at du har avsluttet slik autorisasjon. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel.
 7. For ikke-avgiftsfrie eFax Pro- eller eFax Plus-kunder, vil slike pådra seg gebyrer i tillegg til minimum månedlig gebyr, dersom de mottar et kombinert antall fakssider og talepostmeldinger gjennom eFax-kontoen utover det som er tillatt i vår «Fair Use»-policy, beskrevet henholdsvis i avsnitt 2.a og 3.a. Per-side-bruk inkluderer sider mottatt eller sendt gjennom tjenesten. For hver overføring (sending eller mottak) kalkuleres antall sider basert på det større antallet av enten faktisk antall sider eller antall hele eller påbegynte 60-sekundersperioder av sendingstid. Du samtykker i at j2 Global kan fakturere gebyrer for slik bruk når disse gebyrene påløper, eller de kan (etter j2 Globals eget skjønn) samle disse gebyrene, uten ytterligere godkjenning fra deg, inntil du på forhånd (i samsvar med j2 Globals verifikasjonsprosedyrer, som j2 Global fra tid til annen etter eget skjønn kan etablere) varsler om at du har avsluttet denne fullmakten eller ønsker å endre det angitte kortet. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel. Dersom du bruker eFax-tjenesten fra visse steder, kan det også påløpe gebyrer fra din Internett-leverandør eller online-tjenesteleverandør samt roaming-gebyrer fra din teleleverandør for å få tilgang til j2 Global.
 8. For alle eFax Pro og eFax Plus kunder kan det påløpe ekstragebyrer for utgående fakstjeneste og/eller bruksbaserte tjenester som j2 Global kan introdusere fra tid til annen skal betales på forskudd med innskudd av et fastsatt beløp som bestemt fra tid til annen av j2 Global (for tiden USD 10,00, eller tilsvarende cirkabeløp i lokal valuta) Kunder med høyere servicebehov kan øke størrelsen på sitt innskudd ved å logge inn på sin konto på eFax-nettstedet eller ved å kontakte kundeservice. Dette depositumet vil forfalle og være betalbart umiddelbar ved din bruk av enhver bruksbasert tjeneste (eller, dersom du har gratis kreditt, når den er oppbrukt). Første gang du bruker noen av disse bruksbaserte tjenestene (etter at eventuell gratis kreditt er brukt opp), vil derfor et depositum (for tiden USD 10,00 eller et tilsvarende cirkabeløp i lokal valuta) umiddelbart bli belastet ditt kreditt- eller debetkort uten videre godkjenning fra deg. Deretter vil din bruk av utgående fakstjeneste og eventuelle andre bruksbaserte gebyrer motregnes mot depositumets innestående størrelse i henhold til j2 Globals standard meldingspriser for disse eFax-tjenestene. Hver gang depositumet deretter synker ned til USD 2,00 eller et tilsvarende cirkabeløp i lokal valuta, vil det samme beløpet bli trukket på nytt fra kreditt- eller debetkortet ditt, uten ytterligere tillatelse fra deg. Deretter vil din bruk av utgående fakstjeneste og eventuelle andre bruksbaserte gebyrer motregnes mot depositumets innestående størrelse i henhold til j2 Globals standard meldingspriser for disse eFax-tjenestene. Vedrørende eFax utgående fakstjeneste må du være oppmerksom på at j2 Global vil fakturere deg for hvert forsøk som j2 Global gjør på å sende faksen når det skjer en overføringen, uansett om overføringen er vellykket eller ikke, så som tilfeller der noen besvarer samtalen eller overføringen avbrytes før den er fullført.

  Dersom j2 Global fakturerer gebyrer for ditt månedlige tjenestegebyr og transaksjonen avvises av din bank eller kortutsteder (eller deres agenter eller underselskaper), bemydiger du herved j2 Global til å bruke av ditt depositum for å betale for utestående tjenestegebyrer til j2 Global inntil j2 Global kan belaste ditt kort eller på annen måte innhente betaling for Tjenestene. Dersom j2 Global senere kan trekke din månedlige tjenesteavgift fra ditt kreditt- eller debetkort eller behandle den med andre metoder som er lovlig tilgjengelige for j2 Global, vil j2 Global automatisk fylle opp depositumet for alle månedlige avgifter som er trukket fra det, og vil belaste kreditt- eller debetkortet for et beløp som tilsvarer dette beløpet eller på annen måte få dette beløpet dekket (og du bemyndiger herved j2 Global til å gjøre dette).

  Du samtykker i at j2 Global kan fakturere gebyrer for disse depositumene uten ytterligere tillatelse fra deg, inntil du (i samsvar med j2 Globals verifikasjonsprosedyrer, som j2 Global fra tid til annen etter eget skjønn etablerer) på forhånd varslet om at du har avsluttet denne fullmakten eller ønsker å endre det angitte kortet. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel. Ved å gi j2 Global varsel om at du har terminert eller kansellert dine eFax-tjenester eller dersom det skulle skje at j2 Global terminerer eller kansellerer dine eFax-tjenester eller -konto i samsvar med bestemmelsene i dette dokumentet, vil den eventuelt ubrukte delen av det forskuddsbetalte beløpet bli brukt til å dekke eventuelt utestående gebyrer. Den eventuelt gjenværende delen av det forskuddsbetalte beløpet vil gå tapt og vil ikke refunderes. i. Du må straks melde fra til j2 Global om endringer på: (a) kontonummer eller utløpsdato for det angitte kreditt- eller debetkortet eller annen betalingsmetode; (b) faktureringsadresse for disse; og (c) navn på mindreårige som du har gitt fullmakt til å bruke din eFax-konto. Du må også straks melde fra til j2 Global dersom ditt kort eller andre betalingsmetoder kanselleres (for eksempel som følge av tyveri eller tap).
 9. Du vil motta kontoutskriftene dine fra j2 Global, Inc. om du bor i USA eller Latin-Amerika og fra J2 Global Ireland Limited om du bor utenfor USA eller Latin-Amerika.

« Tilbake til toppen

18. Oppsigelse på grunn av manglende betaling

I den grad det er tillatt ifølge gjeldende lover, forbeholder j2 Global seg retten til å suspendere eller avslutte din eFax-konto uten varsel ved avvisning av betalinger eller hvis din bank eller kortutsteder (eller dennes agent eller tilknyttede selskap) begjærer retur av betalinger som tidligere er gjort til j2 Global eller ved andre manglende betalinger av gebyrer, når j2 Global mener du er ansvarlig for gebyret. Slike rettigheter kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, andre lovlige rettigheter eller tiltak som er tilgjengelige for j2 Global.

« Tilbake til toppen

19. Oppdatering av kredittkort og betalingskort

For å unngå avbrudd i eFax-tjenesten på grunn av avviste betalinger med kreditt- eller debetkort, reserverer j2 Global seg retten til å oppdatere din informasjon om kreditt- eller debetkort (så som utløpsdatoer) der dette ikke er forbudt ved lov. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT J2 GLOBAL HAR RETT TIL Å INNHENTE SLIKE OPPDATERTE KORTDETALJER, LAGRE DEM OG BRUKE DEM TIL BELASTING FOR GEBYRER.

« Tilbake til toppen

20. Eierskap
 1. Alle programmer, tjenester, prosesser, utforminger, programvare, teknologier, varemerker, varenavn, oppfinnelser og materialer som utgjør eFax-tjenesten, er heleid av j2 Global og/eller deres lisensholdere og tjenesteleverandører, unntatt der det uttrykkelig er angitt som annet. Du kan ikke bruke j2 Globals varemerker, varenavn, patenter, opphavsrettigheter eller annen intellektuell eiendom uten først å ha fått j2 Globals skriftlige tillatelse.
 2. DU FORSTÅR VIDERE OG SAMTYKKER I AT DU IKKE ER EIER AV NOE eFAX-NUMMER SOM DU HAR FÅTT TILDELT AV j2 GLOBAL. EIERSKAPET TIL SLIKE eFAX-NUMRE LIGGER KUN HOS j2 GLOBAL (OG DU ER TILDELT EN KANSELLERBAR LISENS FOR BRUK AV SLIKT NUMMER I HENHOLD TIL DE GJELDENDE VILKÅRENE FOR BRUK SOM ER AKTUELLE FOR DIN j2 GLOBAL-TJENESTE, SOM SPESIFISERT I DENNE AVTALEN). DU HAR UTTRYKKELIG FORBUD MOT Å FORÅRSAKE ELLER FORSØKE Å FORÅRSAKE AT EFAX-NUMMERET SOM ER TILDELT DIN KONTO, OVERFØRES TIL ANNEN TJENESTELEVERANDØR, TELELEVERANDØR ELLER ANNEN PERSON ELLER FORETAK (NOEN GANGER REFERERT TIL SOM «PORTERING» AV TELEFONNUMRE). DERSOM DU FINNES Å HA BRUTT DENNE BESTEMMELSEN, SAMTYKKER DU I UMIDDELBART Å RETURNERE NUMMERET TIL j2 GLOBAL OG BETALE j2 GLOBAL USD 500 (ELLER ET TILSVARENDE BELØP I LOKAL VALUTA). DU GIR j2 GLOBAL TILLATELSE TIL Å BELASTE DIN KONTOS KREDITTKORT ELLER GÅ TIL ANDRE TILTAK SOM MÅTTE VÆRE PÅKREVET FOR Å INNKREVE DENNE BETALINGEN. DU SAMTYKKER I AT DENNE BETALINGEN REPRESENTERER EN KONVENSJONALBOT SOM I RIMELIG GRAD REFLEKTERER DE FAKTISKE ELLER FORVENTEDE SKADER SOM ER PÅFØRT j2 GLOBAL PÅ GRUNN AV SLIKT BRUDD I LYS AV VANSKENE MED Å BEVISE j2 GLOBALS TAP, OG AT DENNE BETALINGEN IKKE ER EN STRAFF. NOEN JURISDIKSJONER UTENFOR USA TILLATER IKKE AT DET SETTES BEGRENSNINGER FOR DIN MULIGHET FOR PORTERING AV eFAX-NUMMERET DU HAR FÅTT TILDELT. DET KAN DERFOR HENDE AT NOEN AV DISSE BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER DEG. SELV OM DU KAN PORTERE SLIKT eFAX-NUMMER, FORSTÅR DU IMIDLERTID AT DET KAN VÆRE UMULIG Å GJENNOMFØRE DETTE, F.EKS. NÅR DET IKKE FORELIGGER PORTERINGSAVTALE MELLOM DEG OG VÅR OPERATØR ELLER AV ANDRE GRUNNER.
 3. HVIS DU HAR «PORTERT INN» ET TELEFONNUMMER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV eFAX ELLER HAR RETT TIL Å «PORTERE UT» ET eFAX NUMMER UNDER LOKAL LOVGIVNING, KAN DU «PORTERE UT» NUMMERET VED AVSLUTNING AV DIN eFAX KONTO KUN HVIS DU OPPFYLLER FØLGENDE KRAV: (I) DU GIR SKRIFTLIG VARSEL TIL j2 GLOBAL SENEST TRETTI (30) DAGER ETTER OPPHØRSDATO FOR eFAX-KONTOEN DIN OM AT DU HAR TIL HENSIKT Å «PORTERE UT» TELEFONNUMMERET SOM ER TILKNYTTET DEN AVSLUTTEDE eFAX-KONTOEN («PORTERINGSVARSELET»), (II) DIN NYE OPERATØR GIR VÅR OPERATØR EN UNDERTEGNET PORTERINGSFORESPØRSEL FØR UTLØPET AV PORTERINGSVARSELET, OG (III) FØR UTLØPET AV PORTINGSVARSELET HAR j2 GLOBAL FÅTT ET ADMINISTRASJONSGEBYR FOR Å DEKKE KOSTNADENE FORBUNDET MED BEHANDLING AV PORTERINGEN TIL ET BELØP AV (A) USD 40 (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA) HVIS DU «PORTERTE INN» TELEFONNUMMERET ELLER (B) DET MINSTE AV USD 100 (ELLER TILSVARENDE I LOKAL VALUTA) ELLER DET MAKSIMALT TILLATTE UNDER LOKAL LOV DERSOM DU HAR RETT TIL Å «PORTERE UT» ET eFAX-NUMMER UNDER LOKAL LOVGIVNING. DU GIR HERVED j2 GLOBAL TILLATELSE TIL Å BELASTE DITT KREDITTKORT FOR AKTUELT BELØP ELLER PÅ ANNEN MÅTE Å INNHENTE DENNE BETALINGEN TIL j2 GLOBAL INNENFOR PERIODEN FOR PORTERINGSVARSELET. DERSOM DU IKKE OPPFYLLER DISSE KRAVENE, VIL TELEFONNUMMERET DU PORTERTE INN, BLI ENEEID AV j2 GLOBAL.
 4. DU ER INNFORSTÅTT MED OG SAMTYKKER I AT NÅR DIN eFAX-KONTO AVSLUTTES, UANSETT ÅRSAK, VIL VEDKOMMENDE eFAX-NUMMER UMIDDELBART KUNNE BLI TILDELT TIL ANNEN KUNDE. DU SAMTYKKER VIDERE I AT j2 GLOBAL IKKE KAN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SKADER (INKLUDERT FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER) SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DENNE NYE TILDELINGEN, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT ELLER AV ANDRE GRUNNER, SELV OM j2 GLOBAL HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
 5. DU ER VIDERE INNFORSTÅTT MED OG SAMTYKKER I AT j2 GLOBAL FRA TID TIL ANNEN KAN HA BEHOV FOR Å ENDRE eFAX-NUMMERET DU HAR FÅTT TILDELT (ENTEN PÅ GRUNN AV DELING AV RETNINGSNUMRE ELLER AV ANDRE GRUNNER, BÅDE UTENFOR OG INNENFOR j2 GLOBALS KONTROLL). DU SAMTYKKER I AT j2 GLOBAL IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER (INKLUDERT FØLGE- OG SPESIELLE SKADER) SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV SLIKE ENDRINGER I eFAX-NUMMERET DU HAR FÅTT TILDELT, OG DU FRASIER DEG HERVED ETHVERT KRAV MED TANKE PÅ SLIK ENDRING, UANSETT OM DE ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT ELLER ANDRE GRUNNER, SELV OM j2 GLOBAL HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.
 6. SÆRLIG SAMTYKKER DU I AT DU IKKE HAR TILLATELSE TIL Å BELASTE TJENESTER SOM ER LEVERT TIL DEG ELLER PÅ DIN FORESPØRSEL TIL eFAX-NUMMERET DU HAR FÅTT TILDELT AV j2 GLOBAL, OG AT DU IKKE VIL NMODE OM ELLER PÅ ANNEN MÅTE FORÅRSAKE AT TREDJEPARTS LEVERANDØR BELASTER SLIKE TJENESTER TIL SLIKT NUMMER. UNNTATT DER DET ER FORBUDT IFØLGE GJELDENDE LOV, VIL ETHVERT SLIKT GEBYR GI j2 GLOBAL RETT TIL UTEN VARSEL Å AVSLUTTE ELLER SUSPENDERE DIN eFAX-KONTO UMIDDELBART.

« Tilbake til toppen

21. Skadesløsholdelse

Du godtar å holde j2 Global og hver av deres lisensgivere og tjenesteleverandører fri fra ethvert ansvar, utgifter (herunder advokathonorarer) og skader som følge av krav som er basert på bruk av din eFax konto, inkludert alle brudd på denne avtalen, av deg eller annen person som bruker kontoen, påstander om injurier, æreskrenkelse, brudd på regler om personvern eller publisitet, tap av tjeneste fra andre kunder, krenkelse av immaterielle eller andre rettigheter til tredjeparter og eventuelle brudd på lover eller forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, brudd på lover eller forskrifter som forbyr overføring av uønsket faksreklame.

« Tilbake til toppen

22. Intet videresalg av tjenestene

Din rett til bruk av tjenestene gjelder deg personlig. Du kan være enten en privatperson eller et foretak, men uansett samtykker du i å ikke videreselge bruken av Tjenestene.

« Tilbake til toppen

23. Delaktighet i markedsføring av annonsører

Du kan inngå i korrespondanse med eller delta i kampanjer til annonsører som viser sine produkter på Tjenestene. Enhver slik korrespondanse eller kampanje, herunder levering av og betaling for varer og tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slik korrespondanse eller kampanjer, er utelukkende mellom deg og annonsøren. j2 Global påtar seg intet ansvar eller plikt for noen del av slik korrespondanse eller reklamering.

« Tilbake til toppen

24. Meldinger; Samtykke

Meldinger fra j2 Global til deg vil bli sendt som e-post eller gitt som et generelt innlegg på eFax-nettstedet, eller med konvensjonell post. I alle saker som krever forhåndsgodkjennelse fra j2 Global, vil en slik forhåndsgodkjennelse bli ansett gitt kun dersom slik det er bedt om en slik godkjennelse på forhånd gjennom en aurotisert representant for j2 Global. Meldinger du får fra j2 Global, må komme som e-post eller som vanlig post (likevel underlagt j2 Globals verifiseringsprosedyrer, som kan fastsettes fra tid til annen av j2 Global etter eget skjønn, og som kan omfatte at du må kontakte j2 Global per telefon, slik at det kan bekreftes at en slik melding faktisk ble sendt til deg). Varsler til j2 Global via vanlig post må sendes til j2 Global, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, U.S.A.

« Tilbake til toppen

25. Alminnelige vilkår

MED UNNTAK AV REGLER OM RETTSTVISTER STYRER LOVENE I STATEN CALIFORNIA I USA DENNE AVTALEN OG DIN BRUK AV j2 GLOBALS PROGRAMVARE OG TJENESTER. FN-KONVENSJONEN OM KONTRAKTER FOR INTERNASJONALT SALG AV VARER ER HERVED AVVIST. DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT ENEJURISDIKSJON FOR ETHVERT KRAV ELLER ENHVER TVIST OM BRUKEN AV j2 GLOBALS PROGRAMVARE ELLER TJENESTER TILLIGGER DEN AMERIKANSKE DISTRICT COURT FOR DET SENTRALE DISTRIKTET I CALIFORNIA ELLER EN HØYESTERETT FOR STATEN CALIFORNIA, BELIGGENDE I LOS ANGELES COUNTY, forutsatt at ikke noe i denne delen begrenser noen av partene fra å benytte rett i annen jurisdisjon for å kunne innhente, håndheve eller utføre dommer innhentet i føderale eller statlige retter som hører inn under staten California. Dersom noen del av denne avtalen erklæres ugyldig eller ikke håndhevbar, skal angjeldende del strykes, mens de gjenværende delene fremdeles skal gjelde. j2 Globals manglede handling med tanke på brudd begått av deg eller andre, ugyldiggjør ikke j2 Globals rett til å handle med tanke på videre lignende brudd. Du kan ikke tildele eller overføre denne avtalen eller rettigheter under den, og ethvert forsøk på det motsatte er ugyldig. j2 Global skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende ytelse som direkte eller indirekte skyldes årsaker utenfor j2 Globals rimelige kontroll. Foreldrekontroll (så som kommersielt tilgjengelig maskinvare, programvare eller fitreringstjenester) kan hjelpe deg med å begrense tilgangen til materiale som er skadelig for mindreårige, selv om slik teknologi kan være ineffektiv når det gjelder mottak av e-post som er sendt som en del av Tjenestene.

« Tilbake til toppen

26. Annen opphavsrett / eierskap.

Dette nettstedet bruker Moock fpi, som er tilgjengelig på www.moock.org/webdesign/flash/.

« Tilbake til toppen

27. Opptak av telefonsamtaler.

j2 Global tar opp alle telefonsamtaler i den hensikt å gi opplæring, forbedre tjenester, forebygge svindel og for å sikre nøyaktigheten av instrukser kommunisert til j2 Global. Alle opptak av telefonsamtaler er j2 Globals eiendom.

« Tilbake til toppen

28. Juridisk merknad

I Californias Civil Code, del 1789,3, har kunder i California rett til følgende spesifikke kunderetsinformasjon: Prisinformasjon. Gjeldende priser for tjenesten kan fåes på eFax-nettstedet eller ved å ringe til vår kundeservice. j2 Global reserverer seg retten til å endre gebyrer, avgifter og månedspriser eller innføre nye priser når som helst, slik det fremgår av del 13 over. Klager. Enheten for klageassistanse i kundeservicesenteret i avdelingen for kundeforhold kan kontaktes skriftlig på 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814, USA eller på telefon 1-916-445-1254.

« Tilbake til toppen

Spørsmål?
Ring oss
23 96 07 47
salgno@mail.efax.com
nedre kurve
o o o