Global Gateway
land/språk

eFax personvern

Personvernet gjelder fra 29. mars 2012 for nåværende brukere, og ved godtakelse for nye brukere.

j2 Cloud Services, Inc. and its subsidiaries (the "Company", "we", "us" or "our") are dedicated to establishing trusting relationships with our users by respecting their personal identity and by promoting the use of fair information practices. Dette personvernet dekker informasjonbruk som angår eFax-nettsteder, www.efax.com («nettsted») og alle eFax-tjenester («tjenester») som blir tilbudt i dag og i fremtiden. I forbindelse med personvernet blir «eFax-konto» definert som kontoen du benytter for å få tilgang til tjenestene. Om ikke annet er nevnt i personvernet deler vi ikke informasjon vi har fått brukere av nettstedet vårt eller våre tjenester med tredjeparter. I personvernet beskriver vi følgende:

  1. hvilken personlig identifiserende informasjon firmaet innhenter
  2. hvordan firmaet bruker informasjonen og med hvem firmaet kan dele brukeres informasjon med
  3. hvilke valg som er tilgjengelige for brukere angående innhenting, bruk og distribusjon av informasjonen
  4. hvilke typer sikkerhetsprotokoller som er på plass for å beskytte tap, misbruk eller endring av denne informasjonen som er under firmaets kontroll
  5. hvordan brukere kan korrigere unøyaktigheter i informasjonen
  6. hvordan vi vil melde fra om endringer i personvernet
  7. firmaets deltagels i Safe Harbor-programmet
  8. firmaets bruk av datalagring

Informasjonsinnsamling

Firmaet innhenter informasjon fra brukerne på flere steder på nettstedet og ved bruk av tjenestene, både direkte fra brukerne (inkludert samhandling med kundeservice og salg) og gjennom bruk av teknologi som informasjonskapsler, loggfiler og transparente gif-er.

Registrering

For å kunne benytte tjenestene må du først fullføre registreringsprosessen. Under registreringen må du oppgi kontaktinformasjon (slik som navn, telefonnummer og e-postadresse), og vi vil gi deg en PIN-kode. Vi bruker registreringsinformasjonen for å tilby tjenesten og for å kontakte deg ved oppdateringer av tjenestene og andre tjenester som kan være av interesse. Vi kan anmode eller kreve at brukerne oppgir generell demografisk informasjon (som stilling og bransje), slik at vi kan tilby en mer personlig tjeneste. Betalende brukere må også oppgi betalingsinformasjon (som kredittkortnummer og utløpsdato). Denne informasjonen blir brukt for fakturering og bearbeiding av våre brukeres ordrer. Om vi har problemer med å gjennomføre en brukers ordre eller betaling, blir kontaktinformasjonen brukt for å kontakte brukeren. Om du starter, men ikke gjennomfører registreringen for eFax-tjenester, kan det hende at vi tar kontakt for å hjelpe deg med registreringen eller sende deg andre e-poster med detaljer angående eFax eller andre tjenester som kan være av interesse. Du kan velge bort å motta disse e-postene ved å trykke på «velg bort»-lenken i disse e-postene.

Test eFax

Om du velger å teste eFax, vil du automatisk motta en prøvefaks på e-post. Vi kan også sende deg andre e-poster med detaljer angående eFax eller andre tjenester som kan være av interesse. Du kan velge bort å motta disse e-postene ved å trykke på «velg bort»-lenken i disse e-postene.

Foretaksbrukere: Gratisbrukere med foretaks-e-poster

Vi kan hente inn informasjon som kun angår bedrifter, stats- eller utdanningsforetak, eller andre firmaer eller non-profitforetak, slik som en bedrifts adresse. Vi kan bruke slik informasjon uten begrensning. Videre, om du registrerer deg som gratisbruker med en foretaks-e-postadresse, har vi rett til å meddele din e-postadresse til eieren av URL-en som er tilknyttet denne e-postadressen for å kontrollere samsvar med og å håndheve begrensningene av eFax' bruk av gratistjenestene, «Fair use»-policyen, som foreskrevet i eFax Kundeavtale.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil med data lagret på brukerens datamaskin knyttet til informasjon om brukeren. Vi kan bruke midlertidige og lagrede informasjonskapsler. Midlertidige informasjonskapsler blir slettet når brukeren lukker nettleseren. Lagrede informasjonskapsler er små filer som lagres på brukeres harddisk for en lengre periode. Lagrede informasjonskapsler kan slettes ved å følge veiledningen i nettleserens «hjelp»-del. Bruk av informasjonskapsler er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon mens man er på websiden, med unntak av når brukeren velger å lagre brukernavnet og PIN-koden slik at man ikke må oppgi informasjonen hver gang de vil få tilgang til kontoen. En lagret informasjonskapsel blir lagret på den datamaskinen som er forbundet til din kontoinformasjon. Om du avviser den lagrede informasjonskapselen, kan du fortsatt benytte deg av nettstedet, men bruken av noen områder vil være begrenset. Lagrede informasjonskapsler gjør det mulig for oss å finne og målrette våre brukeres interesser for å forbedre deres opplevelse av nettstedet vårt. Se «Profil»-seksjonen under. Noen av våre forretningspartnere (for eksempel tredjeparts annonsører) kan bruke informasjonskapsler på nettstedet, i e-poster eller i vår reklame på andre nettsteder. Informasjonskapslene er ikke knyttet til noen annen personlig identifiserbar informasjon. Personvernet dekker firmaets bruk av informasjonskapsler og dekker ikke tredjepartsannonsørers bruk av informasjonskapsler. Våre tredjepartsannonsører har sitt eget personvern som du bør konsultere. For å lage en brukervennlig opplevelse er noen av våre tredjeparts tilbud og reklamer utformet slik at brukeres informasjon automatisk overføres til tredjeparts landingssider når brukerne klikker på deres reklamer eller tilbud. «Velge / velge bort»-seksjonen under gir mer informasjon angående firmaets reklame på andre nettsteder og for å velge bort denne praksisen.

Loggfiler

Som de fleste nettsteder bruker våre servere loggfiler og andre tjenester for å analysere trender, administrere nettstedet, spore og lagre brukernes bevegelser, museklikk og tekst som skrives inn i skjemaer (personlig identifiserbar informasjon ekskluder) i aggregatet, og samle annen informasjon for å forbedre brukeropplevelsen og tjenestene. [Om du velger å deaktivere ClickTale Analytics Service, kan du gjøre det på http://www.clicktale.net/disable.html].

Transparente gif-er

Transparente gif-er er små grafikkfiler med unike identifikatorer, med tilsvarende funksjon som informasjonskapsler, og vi kan bruke dem til å følge online-bevegelsene til våre brukere. Transparente gif-er er usynlige på siden og er mye mindre enn informasjonskapsler, omtrent på størrelsen til punktumet på slutten av denne setningen. Vi kan også bruke transparente gif-er i våre HTML-baserte e-poster for å få informasjon om hvilke e-poster som blir åpnet av mottakerne. Dette lar oss måle hvor effektivitet visse kommunikasjonsformer og våre markedsføringskampanjer er. «Velge/velge bort»-seksjonen under forklarer hvordan brukerne kan velge bort promosjonelle e-poster.

Profil

Vi kan lagre informasjonen vi samler inn med informasjonskapsler, loggfiler og transparente gif-er for å lage en profil av brukerne. En profil er lagret informasjon som vi bruker for individuelle brukere for å holde orden på hva de foretrekker å se på og hvordan de benytter tjenestene. Vi kan også samle inn informasjon om brukere og deres preferanser fra tredjeparter. Vennligst se «Tredjeparts mellomledd»: seksjonen «Deling av informasjon» under. Følgelig kan informasjon bli knyttet til brukeres personlig identifiserbare informasjon for å forbedre innholdet på nettstedet for brukerne, forbedre våre tjenester og tilby nye tjenester som det sannsynligvis vil være interesse for hos brukerne, og for å sende direkte produktoppdateringer og tilbud til brukerne om de har valgt å tillate at de mottar slike tilbud.

Barns personvern

Vi innhenter ikke bevisst personlig informasjon om barn under 13 år. Om vi blir oppmerksom på at vi har personlig informasjon om et barn under 13 år, vil vi slette informasjonen fra våre systemer. For tips on protecting children's privacy online, please the FTC's Web site (http://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity).

Bruk av personlig identifiserbar informasjon

Lov, sikkerhet og trygghet

Firmaet gir ikke ut personlig identifiserbar informasjon om brukerne (annet enn det som er nevnt i personvernet) eller overvåker, redigerer eller offentligjør innholdet av brukernes private kommunikasjon gjennom tjenestene, med unntak av når firmaet i god tro mener at slike handlinger er nødvendige for: (1) å følge loven, eller vi i god tro mener at slik offentliggjøring er nødvendig for å følge aktuelle juridiske prosedyrer, en rettsordre eller rettslige handlinger mot oss; (2) å undersøke, forebygge eller gå til tiltak i forbindelse med ulovlige aktiviteter; (3) å beskytte rettighetene eller eiendommene til firmaet; eller (4) å beskytte våre brukernes eller offentlighetens personlige sikkerhet. For eksempel kan vi offentliggjøre personlig informasjon til politi, andre statlige representanter eller tredjeparter som reaksjon på stevninger til retten i forbindelse med kriminelle eller sivile saker. Noen ganger vil slike tvistemål komme fra våre tredjeparts Internett-, telekommunikasjons-og collocation-tilbydere fra hele verden som leverer nettverket som er nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester. For å kunne opprettholde nettverkets integritet samarbeider vi ofte med forespørsler fra disse tredjepartstilbyderne eller forespør politiet eller andre statlige tjenestemenn angående disse tilbyderne. I tilfeller hvor firmaet mener at det er nødvendig å offentligjøre informasjon om en bruker (inkludert kontoinformasjon), forbeholder vi oss retten til å offentligjøre all informasjon i vår eie om brukeren.

Tvistemålspolicy

For å anmode om bukerinformasjon fra firmaet i en sivilsak må du gi firmaet et gyldig tvistemål, rettsordre eller ransakingsordre og å godta firmaet nedenstående betingelser for kompensasjon. All civil subpoenas should be directed to: j2 Cloud Services, Inc. Subpoena Department 6922 Hollywood Boulevard 5th Floor Los Angeles, CA 90028 Fax: 1-310-943-2400. Ved mottak av et gyldig tvistemål er det firmaets policy å varsle brukeren hvis noen spør om kontoinformasjon. Under omstendigheter som ikke er kritiske, vil firmaet vanligvis ikke utlevere brukerens informasjon før etter rundt to uker etter at tvistemålet er mottatt, med mindre en formell klage leveres av brukeren eller vi er rettslig forpliktet til å gjøre det. Firmaet fakturerer USD 90,00 per time for undersøkelsen (pluss ekstra tillegg om det kreves vitnemål eller depositum), USD 0,25 per side og USD 22,00 for å svare per ekspresspost. Vi fakturer personen eller foretaket som leverer tvistemålet etter mottak, og representanten for tvistemålet må betale innen 15 dager etter mottak av vår faktura. Checks should be made out to j2 Cloud Services, Inc.

Levering av tjenester

Brukerne bør være oppmerksom på (og hermed godta) at visse tekniske prosedyrer og tilganger til faksmeldinger og deres innhold kan kreves for: (a) å levere tjenesten, inkludert, uten begrensninger, ruting og indeksering av meldinger; (b) å tilpasse de tilkoblede nettverkenes tekniske krav; (c) å unngå eller minimere forstyrrelser av tjenestene; eller (d) å tilpasse til andre lignende krav.

Velkomst-e-post og spesialtilbud

Vi sender alle nye brukere en velkomst-e-post for å verifisere informasjonen deres (som navn og e-postadresse) og PIN-kode. Brukerne kan til tider motta e-post som promoterer firmaets tjenester og tjenester fra tredjeparter som kan være av interesse for dem («Kampanje-e-post») Se «Velge / velge bort»-seksjonen under hvis du ønsker å velge bort å motta slik e-post. Vi kan også kontakte brukerne gjennom andre kommunikasjonskanaler, som telefon eller post ved å bruke kontaktinformasjon som er oppgitt av brukerne eller fra tredjeparter, som angitt i «Tredjeparts mellomledd: Deling av informasjon» under.

Produktoppdateringer, nyhetsbrev, tjenestemeldinger

Vi kan sende deg tips, produktoppdateringer eller oppdateringer av kundeavtalen eller personvernet. Om nødvendig vil vi også sende deg tjenesterelaterte nyheter. Hvis en tjeneste for eksempel er midlertidig nede grunnet vedlikehold, kan vi sende brukerne en e-post. Brukerne kan ikke velge bort slike meldingene som ikke er forbundet med kampanjer, med mindre de har deaktivert kontoen sin.

Kundeservice

Vi kommuniserer med brukerne for å svare på forespørsler om hjelp eller i forbindelse med problemer med brukerens konto. Vi kan svare per e-post, telefon, webchat, post eller andre tilgjengelige metoder, etter brukerens ønsker.

Opptak av telefonsamtaler

j2 Global records all telephone calls for the purposes of training, improvement of services, fraud prevention and to ensure the accuracy of instructions communicated to j2.

Misbruk: søppelfakser

Firmaet har nulltoleranse for misbruk. Selv om vi ikke kan være ansvarlige for eksterne meldinger som mottas gjennom tjenestene, er det vår intensjon å bruke alle rettslige midler for å forebygge bruk av tjenestene til ulovlige formål, inkludert, men ikke begrenset til, distribuering og mottak av uønskede kommersielle fakser («søppelfakser»). Vi hindrer også spesifikt brukerne fra å begå handlinger som medfører en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning av firmaets ressurser. Hvis noen av brukerne blir plaget av søppelfakser eller påvirket av ulovlig bruk av tjenesten, ber vi om at de melder ifra her.

Tredjeparts mellomledd: Deling av informasjon

For at firmaet skal kunne fullføre sine plikter, forbedre våre tjenester og sende informasjon til brukerne om tjenester som kan være av interesse for dem, kan vi bruke tredjeparter og kan dele brukernes informasjon med disse tredjepartene. For eksempel verifiserer firmaet fakturaadressen på alle kredittkorttransaksjoner og kan innhente kredittrapporter på noen bedriftsbrukere. Vi bruker et eksternt bearbeidingsfirma for kredittkort for å fakturere brukerne for tjenestene. For å oppfylle visse forespørsler om informasjon fra brukerne og for å følge rettslige krav kan vi i tillegg bruke tredjeparter som vertskap for visse deler av nettstedet vårt, . For å tilpasse en brukers opplevelse og tilby relevante tilbud fra oss og våre tredjepartsannonsører kan vi dele brukernes informasjon med tredjeparter for å lære mer om brukerne og deres preferanser. Disse bedriftene skal ikke lagre eller bruke personlig identifiserbar informasjon for sekundære formål, og informasjon som fås fra disse tredjepartskildene, behandles i henhold til personvernet.

Brukers valg angående innsamling, bruk og distribusjon av personlig identifiserbar informasjon

Overføring av virksomhet

Om firmaet går igjennom en overføring av virksomhet, som en fusjonering, oppkjøp av en annen bedrift eller salg av deler av sine verdier, vil brukernes personlige informasjon i de fleste tilfeller bli inkludert som en del av de overførte verdiene. Hvis overføringen av virksomhet fører til at brukernes personlig identifiserbare informasjon blir brukt på en annen måte enn det som ble oppgitt ved tidspunktet for ervervelsen, vil brukerne kunne velge at de ikke lar informasjonen bli brukt på en annen måte, som beskrevet i seksjonen «Varsel om endringer» under.

Velge / velge bort

Gratisbrukere har automatisk valgt at de vil motta kampanje-e-post. Gratisbrukere som oppgradere kontoen eller kansellerer gratistjenestene, kan fortsatt motta slik kampanje-e-post inntil de velger det bort ved å trykke på «velg bort»-lenken som inngår i kampanje-e-post. Betalende brukere kan velge bort å motta kampanje.e-post ved å trykke på «velg bort»-lenken som er med i kampanje-e-post. Vi bruker også tredjepartsannonsører for å reklamere for våre tjenester på andre nettsteder. Om du vil ha mer informasjon om mottak av firmaets reklamer på nettsteder eller vil velge bort disse meldingene, kan du gå til http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Lenker

Personvernet gjelder utelukkende for informasjon som samles inn av firmaet gjennom nettstedet, tjenestene og kundeservice. Firmaet har annonse- og filialforhold med tredjeparts nettsteder som fører interesserte parter til vårt nettsted. Informasjonen som blir samlet inn på deres nettsteder, er ikke dekket av dette personvernet. Firmaet kan også ha samarbeid om varemerker med andre nettsteder. Et nettsted er en samarbeidende merkevare til firmaet om det tilbyr bedriftsteknologi eller tjenester til brukerne under et annet varemerke. De samarbeidende merkevare-nettstedene og tredjepartsnettstedene vil ha sine egne personvernpolicyer som er spesifikke for hvert nettsted, og brukerne bør lese dem nøye før registrering.

Undersøkelser

Fra tid til annen kan brukere bli bedt om å delta i undersøkelser. Det er helt frivillig om brukerne vil delta i disse undersøkelsene, og de har dermed valget om de vil svare eller ikke eller om de vil oppgi informasjon. Den forespurte informasjonen kan inkludere kontaktinformasjon (som navn og adresse) og demografisk informasjon (som kjønn). Undersøkelsesdata vil bli brukt til kontroll av firmaets tjenester eller gjøre bruken eller opplevelsen bedre. Brukernes personlige identifiserbare informasjon vil ikke bli offentligjort eller delt med tredjepart med mindre annet står i personvernet eller vi får din tillatelse. Vi kan bruke et mellomledd for å utføre disse undersøkelsene, men mellomleddet kan ikke bruke brukernes personlige identifiserbare informasjon til sekundære formål.

Fortell en venn

Om en bruker velger å benytte vår henvisningstjeneste for å informere en venn om våre tjenester, spør vi brukerne etter vennens navn og e-postadresse. Firmaet vil automatisk sende vennen en engangs-e-post på brukerens vegne, og invitere vedkommende til å besøke firmaets nettsted. Firmaet lagrer informasjonen utelukkende for å sende denne e-posten og spore hvor effektivt vårt henvisningsprogram er.

Lotterier, konkurranser og gaver

Fra tid til annen kan vi gi brukerne muligheten til å delta i lotterier, konkurranser og utdeling av gaver. Det er frivillig om brukerne vil delta i disse kampanjene, og brukeren kan derfor velge om de ønsker å dele informasjonen eller ikke. Den forespurte informasjonen kan inkludere kontaktinformasjon (som navn og adresse) og demografisk informasjon (som kjønn). Brukernes personlige identifiserbare informasjon vil ikke bli offentligjort eller delt med tredjepart med mindre annet står i personvernet eller vi får din tillatelse. Vi kan bruke et mellomledd for å utføre disse kampanjene, men mellomleddet kan ikke benytte brukernes personlige identifiserbare informasjon til sekundære formål.

Spesielt for innbyggere i California

Individer som er bosatt i California, og som har oppgitt sin personlige identifiserbare informasjon til firmaet, kan en gang per kalenderår be om opplysninger om hvordan firmaet offentliggjør visse kategorier av personlig identifiserbar informasjon til tredjeparter for direkte markedsføringsformål. Slike anmodninger rettes til Chief Privacy Officer på cpo@j2global.com. Innen tretti dager etter at vi har mottatt en slik anmodning, vil vi tilveibringe en liste over kategorier med personlig informasjon som i løpet av det foregående året er delt med andre bedrifter for deres direkte markedsføringsformål, og navnene og adressene til disse tredjepartene. Firmaet reserver seg retten til å ikke svare på anmodninger som er sendt til andre e-postadresser enn den som er spesifisert i denne seksjonen.

Sikkerhet

Firmaet tar alle rimelige forholdsregler for å beskytte brukernes informasjon. Når våre registrerings-/ordreskjemaer ber brukere om å oppgi sin personlige identifiserbare informasjon, blir informasjonen beskyttet med krypteringsrogramvare kalt SSL. Alle aktiviteter etter at du har logget deg inn på kontoen din, blir også kryptert med SSL.

Vi bruker SSL-kryptering for å beskytte personlig identifiserbar informasjon online, men har også sikkerhetsforholdsregler for å beskytte brukerinformasjonen offline. All brukerinformasjon vi har, ikke bare den personlig identifiserbare informasjonen som er nevnt ovenfor, behandles konfidensielt ved våre kontorer. Kun ansatte som trenger informasjonen for å utføre en spesifikk jobb (for eksempel våre regnskapsførere eller en representant for kundeservice), har tilgang til personlig identifiserbar informasjon. Og endelig, serverne som firmaet bruker til å lagre personlig identifiserbar informasjon, er i et sikkert miljø.

Endring av din personlige identifiserbare informasjon

Om en brukers personlige identifiserbare informasjon endres (som telefonnummer, kredittkort eller e-post), kan brukere endre informasjonen ved å logge på kontoen sin. En bruker som har kansellert kontoen sin, må ringe kundeservice for å endre sin personlige identifiserbare informasjon.

Varsel om endringer

Om vi beslutter å gjøre mindre endringer av vårt personvern, vil vi gjøre oppmerksom på det i dette personvernet og andre steder vi finner passende, slik at brukerne alltid er oppmerksom på hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og under hvilke omstendigheter, om noen, vi offentligjør den. Vi vil bruke informasjon i henhold til personvernet som gjaldt for informasjonen da den ble samlet inn.

Om vi gjør vesentlige endringer av personvernet, vil vi varsle brukerne per e-post. Brukerne kan velge om de ønsker at vi skal bruke informasjonen på denne nye måten eller ikke. Om brukere allerede har slettet eller deaktivert kontoen sin, vil de ikke bli kontaktet om vi endrer personvernet, heller ikke om deres personlige informasjon vil bli brukt på denne nye måten.

Safe Harbor

We have certified that we adhere to the Safe Harbor Privacy Principles agreed upon by the U.S. and the E.U. For more information about the Safe Harbor and to view our certification, visit the U.S. Department of Commerce's Safe Harbor Web site at http://www.export.gov/safeharbor.

Datalagring

Hvor lenge vi beholder informasjonen, varierer etter hvordan vi bruker informasjonen. I noen tilfeller er vi lovpålagt å beholde dataene i en minimumsperiode. Med mindre det er et spesielt juridisk krav for oss om å beholde informasjonen, beholder vi den ikke lenger enn det som er nødvendig for det formålet dataene ble samlet inn for, eller for hva de skal bli brukt til videre.

Spørsmål?
Ring oss
23 96 07 47
salgno@mail.efax.com
nedre kurve
o o o