Global Gateway
land/språk

Personvernavtale

j2 Cloud Services, Inc. and j2 Global Ireland Limited. ("j2 Global" or "we") are dedicated to establishing a trusting relationships with their users, based on respect for personal identity and information, by promoting the use of fair information practices. Denne personvernavtalen dekker alle web domenene som er eid og vedlikeholdt av j2 Global (unntatt eFax Corporate nettsteder og j2 Global bedriftsnettsteder, som har sine egne personvernavtaler) (også kalt «Nettstedene»).

Som bruker av våre tjenester og vårt nettsted bekrefter du at du har lest og forstått denne personvernavtalen og at du samtykker i måten vi innhenter, lagrer og bruker personlig informasjon om deg på, som forklart i denne personvernavtalen.

Siden j2 Global vil tydeliggjøre sin forpliktelse overfor våre brukeres personvern, informerer vi om det følgende:

  1. Hvilken personlig identifiserende informasjon j2 Global samler inn.
  2. Hvordan j2 Global bruker informasjonen.
  3. Hvordan informasjonskapsler og andre teknologier blir brukt på vårt nettsted.
  4. Hvem j2 Global kan dele brukerinformasjon med.
  5. hvilke valg som er tilgjengelige for brukere angående innhenting, bruk og distribusjon av informasjonen
  6. Hvilke typer sikkerhetsprosedyrer som er på plass for å beskytte mot tap, misbruk eller endring av denne informasjonen, i den grad det ligger under j2 Globals kontroll.
  7. hvordan brukere kan korrigere unøyaktigheter i informasjonen

Informasjonsinnsamling og bruk

Informasjonsinnsamling

j2 Global is the sole processor of the information collected on its Websites. j2 Global processes information from its users at several different points on its Websites both directly from the user and through the use of cookies, log files and clear gifs.

Registrering

For å kunne bruke noen av j2 Globals tjenester, må brukeren først fylle ut registreringsskjemaet. Under registreringen må brukeren oppgi kontaktinformasjon (slik som navn og e-postadresse) og en unik identifikator til j2 Global. Vi bruker denne informasjonen for å kontakte brukeren om tjenester på våre nettsteder som brukeren har vist sin interesse for. Det er valgfritt for en betalende kunde å oppgi demografisk informasjon (slik som inntektsnivå og kjønn), men vi oppfordrer til det slik at vi kan gi en mer personlig tilpasset bruk av våre nettsteder. Brukere som abonnerer på en gratis j2 Global-tjeneste vil muligens bli bedt om å oppgi generell demografisk informasjon, slik som kjønn og yrke.

Ordre

Når en bruker kjøper en betal tjeneste, ber vi om kontaktinformasjon (slik som navn, e-post og fakturaadresse) og finansiell informasjon (slik som kredittkortnummer og utløpsdato) fra brukeren. Denne informasjonen blir brukt til fakturering og til å fylle ut våre brukeres ordrer. Om vi har problemer med å behandle en ordre, blir informasjonen brukt til å kontakte brukeren.

Policy for informasjonskapsler

En informasjonskapsel er et stykke data som blir lagret på brukerens datamaskin og er knyttet til informasjon om brukeren. Bruken av informasjonskapsler er på ingen måte tilknyttet til personlig identifiserende informasjon på våre nettsteder. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du til vår og tredjeparts bruk av informasjonskapsler og andre teknologier i henhold til våre policyer for informasjonskapsler og personvern. Vi kan bruke midlertidige og lagrede informasjonskapsler. Midlertidige informasjonskapsler blir slettet når brukeren lukker nettleseren. En fast informasjonskapsel er en liten tekstfil lagret på brukerens harddisk for en lengre periode. Lagrede informasjonskapsler kan slettes ved å følge veiledningen i nettleserens «hjelp»-del.

Ved å sette en informasjonskapsel på et av våre nettsteder, trenger ikke brukere å logge inn med passord mer enn en gang, og sparer dermed tid ved bruk av vårt nettsted. Om brukere avviser informasjonskapselen kan de fortsatt benytte nettstedet vårt. Den eneste ulempen er da at brukeren vil bli begrenset til enkelte deler av nettstedet vårt. Faste informasjonskapsler gjør det mulig for oss å spore og finne interessene til brukerne våre, for dermed å kunne forbedre opplevelsen ved bruken av nettstedet vårt. Se «Profil»-seksjonen nedenfor.

Noen av våre forretningspartnere kan bruke informasjonskapsler på nettstedene våre (for eksempel annonsører). Vi har derimot ingen tilgang til, eller kontroll over, disse informasjonskapslene etter vi har gitt dem tillatelse til å bruke informasjonskapsler for annonsering. Denne policyen for bruk av informasjonskapsler dekker kun j2 Globals bruk av informasjonskapsler på nettstedene, og dekker ikke annonsørers bruk av informasjonskapsler.

Loggfiler

Som de fleste nettsteder, bruker våre servere loggfiler til å analysere trender, administrere siden, følge brukerens samlede bevegelser, og til å samle inn omfattende demografisk informasjon for helhetlig bruk. IP-adresser, osv. er ikke koblet til personlig identifiserende informasjon.

Transparente gif-er

Transparente gif-er er små grafikkfiler med unike identifikatorer, med tilsvarende funksjon som informasjonskapsler, og vi kan bruke dem til å følge online-bevegelsene til våre brukere. Transparente gif-er er usynlige på siden og er mye mindre enn informasjonskapsler, omtrent på størrelsen til punktumet på slutten av denne setningen. Transparente gif-er er ikke knyttet til brukeres personlig identifiserende informasjon. Vi kan også bruke transparente gif-er i våre HTML-baserte e-poster for å få informasjon om hvilke e-poster som blir åpnet av mottakerne. Dette lar oss måle hvor effektivitet visse kommunikasjonsformer og våre markedsføringskampanjer er. Om brukere ønsker å velge bort disse e-postene, vennligst se «Velg bort»-seksjonen.

Profil

Vi kan lagre informasjonen vi samler inn gjennom informasjonskapsler, loggfiler og tredjeparter for å lage en profil av brukerne våre. En profil er lagret informasjon som vi har for den enkelte individuelle bruker, som viser hva de foretrekker å se på. Følgelig kan innsamlet informasjon bli knyttet till brukerens personlig identifiserende informasjon for å kunne gi tilbud og forbedre nettstedets innhold for brukeren. Profilen kan bli brukt til å skreddersy en brukers besøk på våre nettsteder, og for å sende relevante markedsføringstilbud til dem. Vi deler ikke personlig identifiserende elementer fra profilen din med andre tredjeparter. Profilen din blir kun delt i helhetlig form.

Informasjonsbruk

Informasjonen blir brukt på følgende måter:

  1. Levering av tjenester. Brukt til å opprette kontoen din, tilby tjenestene og kundestøtte, og for å kommunisere med deg angående andre saker relatert til kontoen.
  2. E-postkorrespondanse. Brukes for henvendelser og til å svare på alle typer saker og forespørsler. Brukes også for å distribuere informasjon om j2 Global, våre produkter og tjenester, og for å sende ut annonser angående tjenester og produkter fra våre annonsepartnere.
  3. Som omtalt i denne personvernavtalen i seksjonen «Deling».

j2 Global handler som en passiv kanal for distribusjon og mottakelse av dens brukeres faks-, tale- og e-post-kommunikasjon, og vil derfor ikke overvåke, redigere eller offentliggjøre innholdet i en brukers private kommunikasjon med mindre j2 Global i god tro mener at slik handling er nødvendig for å: (1) etterleve lovens påbud eller etterfølge juridiske prosesser rettet mot j2 Global; (2) beskytte og forsvare rettighetene eller eiendelene til j2 Global; eller (3) handle under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten til sine brukere eller offentligheten. Brukere må også være klar over (og samtykke til) at enkelte tekniske prosesser og tilgang til faks-, tale- og e-postmeldinger og deres innhold kan bli påkrevd for å: (a) rute meldingene; (b) tilpasse til tilknyttede nettverks tekniske krav; (c) forebygge eller minimere forstyrrelser for j2 Globals tjenester; eller (d) tilpasse til lignende krav.

Som følge av det juridiske unntaket beskrevet i denne personvernavtalen, vil ikke j2 Global avsløre til tredjeparter faksnumrene lastet opp til nettstedene våre av brukerne våre i den hensikt å bruke jBlast/eFax Broadcast eller andre tjenester eller produkter fra j2 Global.

Tredjeparts annonsering

Annonsene på nettstedene våre er levert til brukerne via forskjellige tredjeparts annonsepartnere. Informasjon om brukeres besøk til nettstedene våre og andre nettsteder, slik som antall ganger de har sett en reklame (men ikke brukernavn, adresse, eller annen personlig informasjon), kan bli brukt til å rette reklame mot brukere av nettstedene våre. Tredjeparts annonsepartnere har ikke tilgang til personlig identifiserende informasjon. I tillegg kan enkelte tredjeparts annonsører tilby reklame for j2 Globals tjenester på andre nettsteder. Om du vil ha mer informasjon angående visning av vår reklame på andre nettsteder, eller du vil velge bort dette, vennligst besøk: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Barns personvern

Vi innhenter ikke bevisst personlig informasjon om barn under 13 år. Om vi blir oppmerksom på at vi har personlig informasjon om et barn under 13 år, vil vi slette informasjonen fra våre systemer. For tips on protecting children's privacy online, please the FTC's Web site (http://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity).

Kommunikasjon fra nettstedet

Spesialtilbud og oppdateringer

Vi sender alle nye kunder en velkomst-e-post for å verifisere telefonnummer og detaljer angående autorisering. Etablerte brukere vil innimellom motta e-poster med informasjon om oss, oppdateringer om nye tjenestefunksjoner, tips for bruk av tjenestene, informasjon angående tredjeparts tjenester som er sannsynlige å være av interesse for våre medlemmer og spørsmål angående medlemmers tilfredshet. Betalende j2 Global-brukere kan velge bort slike varsler. Brukere av j2 Globals gratistjenester kan kansellere tjenesten når som helst, og dermed ikke lenger motta slike varsler. Vennligst se seksjonen «Velge og velge bort».

Tjenestemeldinger

I sjeldne tilfeller er det nødvendig å sende ut en kunngjøring som er utelukkende tjenesterelatert. Om for eksempel tjenestene våre er midlertidig nede for vedlikehold, kan vi sende brukerne våre en e-post. Generelt sett kan ikke brukere velge bort disse varslene, men de kan deaktivere kontoene sine. Disse varslene er imidlertid ikke av salgsfremmende natur.

Kundeservice

Vi kommuniserer regelmessig med brukerne våre for å kunne tilby etterspurte tjenester og angående saker relatert til kontoen. Vi svarer via e-post eller telefon, i henhold til brukerens ønske.

Opptak av telefonsamtaler

Vi tar opp alle telefonsamtaler til og fra brukere i den hensikt å gi opplæring, forbedre tjenester, forebygge svindel og for å sikre nøyaktigheten av instruksjoner kommunisert til oss. Alle opptak av telefonsamtaler er vår eiendom.

Søppelfakser

j2 Global har nulltoleranse for misbruk. Vi kan ikke holdes ansvarlig for ekstern kommunikasjon mottatt gjennom j2 Globals tjenester, men det er vår intensjon å bruke alle lovlig tilgjengelige midler for å forebygge distribusjon og mottakelse av uønskede kommersielle fakser («søppelfakser») gjennom tjenesten, og spesifikt hindrer vi våre medlemmer i å utføre handlinger som legger beslag på en urimelig eller uproporsjonert stor andel av j2 Globals ressurser. Vi ber brukere som blir plaget av søppelfakser om vennligst å varsle slik aktivitet til kundestøtte her.

Deling

Vi deler ikke informasjon innhentet fra brukere av nettstedene våre, med unntak av spesifikke tilfeller som beskrevet i denne personvernavtalen.

Ansvarsbegrensning

Selv om vi gjør alt vi kan for å beskytte brukernes personvern, kan vi i noen tilfeller måtte dele personlig informasjon når påkrevd av loven eller vi i god tro mener at det er nødvendig for å etterleve en gjeldende rettslig prosess, rettsordre, juridisk prosess mot nettstedet vårt eller for å undersøke, forebygge eller handle for å stoppe ulovlig aktivitet. Vi kan for eksempel måtte dele personlig informasjon med politiet, andre statlige representanter eller tredjeparter som følge av kriminelle eller sivile tvistemål. Noen ganger kommer disse anmodningene fra våre tredjeparts leverandører av Internett, telekommunikasjon og serverparker over hele verden, som besørger infrastrukturen som er nødvendig for at vi kan levere våre tjenester. For å kunne opprettholde nettverkets integritet samarbeider vi ofte med forespørsler fra disse tredjepartstilbyderne eller forespør politiet eller andre statlige tjenestemenn angående disse tilbyderne.

Tvistemålspolicy

j2 Global deler ikke personlig identifiserende informasjon om våre kunder med unntak av begrensede tilfeller knyttet til lovverk, trygghet eller sikkerhet. For å anmode om kundeinformasjon fra j2 Global ved søksmål, må du tilveiebringe j2 Global med et gyldig tvistemål, rettskjennelse eller ransakingsordre og samtykke til j2 Globals betingelser for kompensasjon som angitt nedenfor. Alle sivile tvistemål må rettes til:

j2 Cloud Services, Inc.
Subpoena Department
6922 Hollywood Boulevard
5th Floor
Los Angeles, CA 90028
Faks: 1-310-943-2400

eller:

j2 Global Ireland Limited
Legal Department
Unit 3, Woodford Business Park
Santry, Dublin 17
Irland
Faks: +353 1 633 5741

Ved mottak av et gyldig tvistemål er det j2 Globals policy å varsle abonnenten det etterspørres informasjon om. Under omstendigheter som ikke er pressende vil j2 Global generelt sett ikke dele informasjon om den stevnede abonnenten før etter omtrent to uker etter mottak av tvistemålet, med mindre en formell innsigelse er innlevert av kunden eller vi er juridisk pålagt å gjøre det.

j2 Global krever et gebyr på $90.00 per time for undersøkelser (pluss ekstra kostnader dersom vitnemål eller vitneforklaring er påkrevd), $0.25 per side og $22.00 for å svare via ekspresspost (eller tilsvarende beløp i lokal valuta). Vi fakturer personen eller foretaket som leverer tvistemålet etter mottak, og representanten for tvistemålet må betale innen 15 dager etter mottak av vår faktura. Checks should be made out to j2 Cloud Services, Inc. or j2 Global Ireland Ltd. respectively.

Det er j2 Globals policy å oppgi informasjon som er tilstrekkelig til å identifisere vår kunde kun om den parten som søker informasjonen har gått til rettslige skritt som impliserer vår kunde i en juridisk erkjennbar uanstendighet eller forseelse eller kan vise at den anmodede informasjonen er vesentlig for behandling av den underliggende saken. j2 Global vil anmode om en kopi av klagen og all støttende dokumentasjon som viser hvordan kundens kontoinformasjon er relatert til den ventende rettssaken. Merk at j2 Global reserverer seg retten til egenhendig å bestemme bruken av denne policyen for hver enkelt anmodning, og at denne policyen ikke skaper rettskraftige juridiske rettigheter verken for våre kunder eller for anmodende parter.

Helhetlig informasjon (ikke personlig identifiserende)

Vi deler helhetlig demografisk informasjon med våre partnere og annonsører. Dette er ikke knyttet til noen personlig identifiserbar informasjon.

Tredjeparts mellomledd

Vi bruker et eksternt faktureringsfirma for å fakturere brukerne for produkter og tjenester. I tillegg kan vi bruke tredjeparter som vert for visse deler av nettstedet vårt og for å innfri visse anmodninger om informasjon fra våre brukere. Disse firmaene beholder, deler, lagrer eller bruker ikke personlig identifiserende informasjon for noen sekundære formål.

Overføring av virksomhet

Dersom j2 Global gjennomgår en bedriftsovergang, slik som fusjonering, ervervelse eller salg av noen aller alle sine eiendeler, vil vi opplyse brukerne før deres personlige informasjon blir overført eller blir underlagt en annen personvernavtale.

Velge / Velge bort

Brukere blir gitt muligheten til å «velge bort» at informasjon om dem kan brukes til formål som ikke er direkte relatert til nettstedene våre når vi spør etter informasjon. Våre registreringsskjemaer har en valgmulighet fra YesMail der brukerne kan velge å motta reklame i henhold til sine egne interesser. Brukere må aktivt velge å motta disse reklamene.

j2 Global sender også brukerbasen sin informasjon om spesielle tilbud og tjenester fra partnere som vi mener kan være relevante for brukeren. Brukere av en gratis j2 Global-tjeneste blir automatisk meldt inn og regnes som samtykkende til å motta denne informasjonen. Dette materialet kontrolleres av j2 Global for innhold og regularitet for å respektere brukerne av gratistjenestene våre. Brukerne av j2 Globals gratistjenester kan velge bort mottak av disse reklamene ved enten å oppgradere til en betaltjeneste eller ved å kansellere kontoene sine.

Betalende j2 Global-brukere som ikke ønsker å motta reklamemeldingene våre kan velge det bort ved å klikke på «velg bort»-lenken som finnes nederst i alle reklamemeldingene.

Brukere av sidene våre blir alltid varslet når informasjon om dem blir innhentet fra en ekstern part. Vi gjør dette slik at våre brukere kan ta et informert valg om de skal fortsette eller ikke fortsette å benytte tjenester som krever en ekstern part.

Lenker

j2 Globals nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder. Vennligst vær oppmerksom på at j2 Global ikke er ansvarlig for personvernpraksisen til slike eksterne nettsteder. Vi oppfordrer brukerne våre til å være oppmerksomme når de forlater nettstedene våre, og til å lese personvernerklæringene til hvert enkelt nettsted som samler inn personlig identifiserende informasjon. Denne personvernavtalen gjelder kun for informasjon samlet inn av j2 Global gjennom deres nettsteder. j2 Global har annonse- og partnerforhold med dusinvis av tredjeparts nettsteder som fører interesserte parter til våre nettsteder. Informasjon som er innsamlet på disse nettstedene faller ikke under rammene for denne policyen. j2 Global har et samarbeid om varemerker med noen nettsteder. Et nettsted er en samarbeidspartner for varemerker med j2 Global om det tilbyr j2 Global-teknologi eller -tjenester til sine brukere under et annet varemerke. Samarbeidspartnerne for varemerker har sine egne personvernavtaler som er spesifikke det enkelte nettstedet, og brukerne bør lese dem nøye før registrering.

Undersøkelser

Periodevis vil nettstedet vårt anmode om informasjon fra brukerne via undersøkelser. Det er helt frivillig om brukerne vil delta i disse undersøkelsene, og brukerne har dermed valget om de vil oppgi slik informasjon eller ikke. Den forespurte informasjonen inkluderer vanligvis kontaktinformasjon (slik som navn og adresse) og demografisk informasjon (slik som postnummer). Undersøkelsesdataene vil bli brukt i den hensikt å kontrollere eller forbedre bruken og tilfredsheten til j2 Globals tjenester. Brukernes personlig identifiserende informasjon blir ikke delt med tredjeparter med mindre vi på forhånd gir beskjed og muligheten til å velge det bort. Selv om vi kan bruke et mellomledd for å utføre disse undersøkelsene, kan de ikke bruke kundenes personlig identifiserbare informasjon for sekundære formål.

Fortell en venn

Om en bruker velger å bruke vår henvisningstjeneste for å informere en venn om våre tjenester, vil vi spørre dem om vennens navn og e-postadresse. j2 Global vil automatisk sende vennen en engangs-e-post og invitere vedkommende til å besøke j2 Globals nettsteder. j2 Global lagrer informasjonen utelukkende for å sende denne e-posten og spore hvor effektivt vårt henvisningsprogram er.

Sikkerhet

j2 Global tar alle nødvendige rimelige forholdsregler for å beskytte brukernes informasjon. Når brukere oppgir sensitiv informasjon via j2 Globals nettsteder, blir informasjonen deres beskyttet både online og offline.

Når våre registrerings- og ordreskjemaer ber brukere om å oppgi sensitiv informasjon (slik som kredittkortnummer), blir informasjonen kryptert og beskyttet av industriens beste programvare for kryptering – SSL.

Mens vi bruker SSL-kryptering for å beskytte sensitiv informasjon online, benytter vi også sikkerhetstiltak for å beskytte brukerinformasjonen offline. All informasjon om brukerne våre, ikke bare den sensitive informasjonen som er nevnt ovenfor, behandles konfidensielt ved våre kontorer. Kun ansatte som trenger informasjonen for å utføre en spesifikk jobb (for eksempel våre regnskapsførere eller en representant for kundeservice), har tilgang til personlig identifiserbar informasjon. Og endelig, serverne som brukes til å lagre personlig identifiserbar informasjon, befinner seg i et sikkert miljø.

Deling av informasjon

For at j2 Global skal kunne oppfylle sine plikter til brukerne sine på rett måte, er det nødvendig for oss å supplere informasjonen vi mottar med informasjon fra tredjepartskilder. j2 Global verifiserer faktureringsadressen til alle kredittkorttransaksjoner og kan innhente kredittrapporter på noen firmakunder. Informasjonen som er innhentet fra disse tredjepartskildene blir håndtert i henhold til j2 Globals personvernavtale.

Få tilgang til / Endre / Oppdatere / Slette personlige opplysninger

j2 Global gjør sitt beste for å tilby brukerne tilgang til deres personlige informasjon og til å korrigere denne informasjonen om den er unøyaktig eller å slette slik informasjon på brukernes anmodning om det ikke av juridiske grunner må beholdes. Brukere er påkrevet å identifisere seg selv og informasjonen som det anmodes om tilgang til, korrigering av eller sletting av før vi utfører slike anmodninger. Dette kan vanligvis gjøres av brukeren selv på profilsiden til j2 Globals tjeneste eller ved å kontakte våre kundeservicemedarbeidere.

Varsel om endringer

Om vi bestemmer oss for å endre personvernavtalen vår, vil vi legge ut disse endringene i denne personvernavtalen og andre steder vi finner det passende, slik at våre brukere alltid er klar over hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den, og under hvilke omstendigheter, om noen, vi deler den. Vi vil bruke informasjon i henhold til personvernet som gjaldt for informasjonen da den ble samlet inn.

Om vi derimot skal benytte en brukers personlig identifiserende informasjon på et vis som avviker fra det som ble oppgitt på det tidspunktet den ble innhentet, vil vi varsle brukere via e-post. Brukerne kan velge om de ønsker at vi skal bruke informasjonen på denne nye måten eller ikke. Om brukere har valgt bort all kommunikasjon med j2 Global, eller slettet/deaktivert kontoene sine, vil de ikke bli kontaktet, og deres personlige informasjon vil heller ikke bli brukt på denne nye måten. Hvis vi videre gjør betydelige endringer i vår personvernspraksis som ikke påvirker brukerinformasjon som allerede er lagret i vår database, vil vi plassere en iøynefallende melding om dette på nettstedet vårt som varsler brukerne om denne endringen. I noen tilfeller hvor vi legger ut en melding, vil også sende ut e-poster til brukere som har valgt å motta informasjon fra oss, og varsle dem om endringene i personvernpraksisen vår.

Transfer of Personal Data

Should we transfer your personal data from j2 Global Ireland Limited to j2 Cloud Services, Inc. (for example, in the context of provision of the services we have contracted to provide to you together with the processing of your billing information), we will do so in a lawful manner through the use of Model Contracts for the transfer of personal data to third countries, as detailed by the European Commission.

Datalagring

Tidsperioden for hvor lenge vi oppbevarer informasjon varierer etter hva informasjonen skal brukes til. I noen tilfeller er vi lovpålagt å beholde dataene i en minimumsperiode. Med mindre det er et spesifikt juridisk krav for oss å beholde informasjonen, vil vi ikke beholde den lenger enn det som er nødvendig for det formålet dataene ble innsamlet til, eller det de skal benyttes for videre.

Spørsmål?
Ring oss
23 96 07 47
salgno@mail.efax.com
nedre kurve
o o o