eFax kundeavtale

(Du finner kundeavtalen for bedriftskontoer på www.efaxcorporate.com)

Disse tjenestevilkårene gjelder fra og med 1. oktober 2018, for nåværende brukere og ved godkjenning for nye brukere.

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NETTSIDEN ELLER REGISTRERER DEG FOR TJENESTENE
 1. eFax-tjenester
 2. Bruk av eFax Pro-tjenesten
 3. Brukervilkår for eFax Plus Service
 4. Bruk av eFax-tjenesten; «Fair Use»-policy.
 5. Lagring av fakser
 6. Vilkår for e-post
 7. Brukervilkår for eFax Broadast-tjenesten
 8. Personvernerklæring og datavern.
 9. Kundens inneståelse
 10. Policy som styrer uønskede faksannonser og Drop-Box for søppelpost
 11. Avslutning
 12. Kundens inneståelser
 13. Endringer av kundeavtale
 14. Endringer av tjenester
 15. Medlemskonto, PIN og sikkerhet
 16. Garanti. og ansvarsfraskrivelse samt ansvarsbegrensning
 17. Gebyrer
 18. Oppsigelse på grunn av manglende betaling
 19. Oppdatering av kredittkort og betalingskort
 20. Eierskap
 21. Skadesløsholdelse
 22. Intet videresalg av tjenestene
 23. Delaktighet i markedsføring av annonsører
 24. Meldinger; Samtykke
 25. Alminnelige vilkår
 26. Andre rettigheter og eierskap
 27. Opptak av telefonsamtaler.
 28. Juridisk merknad

Denne Avtalen, som bestemmer vilkårene for bruken av eFax®-tjenestene, er mellom deg («du» eller «kunden»), som en autorisert bruker av slike tjenester, og j2 Cloud Services, Inc. («j2 US»), et selskap basert i delstaten Delaware og/eller selskapet Ireland Limited («j2 Ireland»), et irsk selskap (hvert «Selskapet») som angitt i følgende avsnitt, og bestemmer vilkårene for bruken av tjenestene.

Tjenestene ytes for deg, og du er juridisk sett en kunde av (i) j2 US dersom du får tildelt et telefonnummer som er lokalt i USA eller Latin-Amerika og (ii) j2 Ireland hvis du får tildelt et telefonnummer utenfor USA eller Latin-Amerika. Du kommer til å motta fakturaer fra j2 US hvis du bor i USA eller Latin-Amerika og fra j2 Ireland hvis du bor utenfor USA og Latin-Amerika.

Kontaktinformasjon for j2 Cloud Services, Inc. er som følger:

Adresse: 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, USA.

The contact details of j2 Global Ireland Limited. are as follows:
Adresse: Unit 3, Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Ireland
Registreringsnummer: 379517 - VAT-nummer: IE 6399517U

Denne avtalen, sammen med eventuelle gjeldende driftsregler, regelverk (inkludert personvernerklæringen, som er tilgjengelig i oppdatert versjon på personvern, pristabeller eller andre tilleggsdokumenter som det yttrykkelig henvises til her og som fra tid til annen publiseres av j2 Global (samlet kalt «Avtalen»), utgjør hele avtalen mellom j2 Global og deg når det gjelder eFax-tjenester, og den overstyrer alle tidligere avtaler mellom partene angående innholdet i denne Avtalen. Uaktet det forestående er din bruk av programvare som er skaffet til veie av j2 Global i forbindelse med tjenestene, underlagt en separat avtale som styrer kundenes bruk av angjeldende programvare. I denne Avtalen er «eFax-tjenester» eller «tjenester» definert som enhver tjeneste som er levert til deg av j2 Global, enten nå eller i fremtiden. Ved å bruke eFax-tjenestene bekrefter du at du godtar denne Avtalen, og at du er bundet av den.

For kunder i Canada: merk at når du legger inn en kjøpsordre på dette nettstedet, utgjør det et kjøpstilbud som er underlagt j2 Globals godkjennelse. Varer eller tjenester som er nevnt eller beskrevet på dette nettstedet, utgjør en invitasjon til å tilby å kjøpe.

Dersom du påbegynner registreringsprosessen for eFax-tjenestene, men ikke fullfører den, kan j2 Global kontakte deg for å hjelpe deg med registreringen på eFax eller andre tjenester fra j2 Global. Du autoriserer herved j2 Global til å ta slik kontakt, selv om du til slutt bestemmer deg for ikke å registrere deg for noen av j2 Globals tjenester.

1. eFax-tjenester

j2 Global tilbyr eFax-tjenester via sitt nettsted microsites.efax.com (sammen med andre nettsteder som eies og drives av j2 Global, «eFax-nettstedet»). De forskjellige tjenestene er:

 1. eFax Pro™: eFax Pro inkluderer, men er ikke begrenset til: (i) et personlig, lokalt eller avgiftsfritt telefonnummer (sammen med fjernplasserte (altså ikke lokale og ikke avgiftsfrie) telefonnumre, «eFax-numre») som brukes til levering av fakser og talepost til elektronisk post («e-post») i større volum enn for de andre tjenestene som er beskrevet nedenfor (se «Fair Use»-policyen i del 2 under); og (ii) utgående fakser fra e-post eller fra eFax-nettstedet. eFax Pro vil heretter gå under betegnelsen «Pro» eller «Pro-tjenesten».
 2. eFax Plus®: eFax Plus inkluderer, men er ikke begrenset til: (i) et eFax-nummer som brukes til levering av fakser og, som tilvalg, talepost til e-post i større volum enn Gratis-tjenesten som er beskrevet under, men mindre enn Pro-tjenesten (se «Fair Use»-policyen i del 3 under); og (ii) utgående fakser fra e-post eller fra eFax-nettstedet. eFax Plus vil heretter gå under betegnelsen «Plus» eller «Plus-tjenesten».
 3. eFax Free®: eFax Free includes but is not limited to a remote or non-geographic eFax Number that provides for the delivery of a limited number of faxes to email. Se «Fair Use»-policyen i del 4 under. eFax Free vil heretter gå under betegnelsen «Free» eller «Gratis-tjenesten».
 4. eFax Broadcast®: eFax Broadcast lar kunden laste opp en database eller et regneark til eFax-nettsiden og lar kunden kringkaste et dokument til hvert faksnummer i databasen eller regnearket til en pris som er oppført på eFax-nettstedet. eFax Broadcast-kunder som sender fakser til Storbritannia, kan også la fakslisten sin gå gjennom Fax Preference-tjenesten («FPS»). En lignende tjeneste som FPS vil være tilgjengelig i andre land. j2 Global vil ikke automatisk kontrollere numre mot FPS eller lignende tjenester i andre land med mindre kunden spesifikt har valgt at dette skal gjøres. Kunder som ikke velger at listene deres skal kontrolleres mot FPS eller lignende tjenester i andre land, må følge alle lover, regler og direktiver, inkludert, men ikke begrenset til, EU-direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon 2003 og Telekommunikasjonsdirektivet (Data- og personvern) 1999.

« Tilbake til toppen

2. Bruk av eFax Pro-tjenesten

Vilkårene for bruk av Pro-tjenesten avhenger av om kunden har fått et lokalt (ikke-avgiftsfritt) eller avgiftsfritt eFax-nummer, som beskrevet under:

 1. Bruk av tjenesten Pro lokalt nummer; «Fair Use»-policy. Som kunde med Pro lokal-tjenesten vil du motta et lokalt eFax-nummer som du kan bruke til å motta fakser og talepost på din e-post. Du vil også ha muligheten til å sende faks fra e-posten din eller fra eFax-nettstedet.

  MERK AT BRUKEN AV TJENESTEN ER UNDERLAGT j2 GLOBALS «FAIR USE»-POLICY. DU BRYTER MOT DENNE POLICYEN DERSOM DU I LØPET AV EN LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER GÅR UT OVER MER ENN TRE (3) GANGER GJENNOMSNITTSBRUKEN TIL j2 GLOBALS eFAX PRO-, eFAX PLUS- OG jCONNECT PREMIER®-KUNDER I ANGJELDENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER. I DENNE POLICYEN BETYR «BRUK» DET TOTALE ANTALLET FAKSSIDER OG MINUTTER MED TALEPOST SOM ER MOTTATT, IKKE MEDREGNET ALLE REKLAME- OG INFORMASJONSMELDINGER SOM j2 GLOBAL FINNER DET FOR GODT Å SENDE TIL DEG DIREKTE. SOM EN BEKVEMMELIGHET FOR KUNDENE VIL j2 GLOBAL FOR TIDEN KUN HÅNDHEVE DENNE POLICYEN DER BRUKEN GÅR UTOVER 200 KOMBINERTE FAKSSIDER OG MINUTTER MED TALEPOST PER LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER, SOM ER KLART OVER DEN FAKTISK TILLATTE BRUKEN UNDER DENNE «FAIR USE»-POLICYEN. UAKTET DENNE TILRETTELEGGINGEN RESERVERER VI OSS RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å HÅNDHEVE DENNE POLICYEN IHT. VILKÅRENE (BRUK INNENFOR EN LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI - 30 - DAGER UT OVER TRE (3) GANGER GJENNOMSNITTSBRUKEN TIL VÅRE eFAX PRO-, eFAX PLUS- OG jCONNECT PREMIER-KUNDER I LØPET AV EN LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER).

  DERSOM DU HAR BRUTT DENNE POLICYEN, VIL DU AUTOMATISK BLI BELASTET USD 0,15 (ELLER ET TILSVARENDE CIRKABELØP I LOKAL VALUTA) PER FAKSSIDE OG MINUTT MED TALEPOST SOM GÅR UTOVER GRENSEN FOR RIMELIG BRUK. FOR HVER SENDING BEREGNES ANTALLET SIDER BASERT PÅ DET SOM ER STØRST AV FAKTISK ANTALL SIDER OG ANTALLET FULLE OG PÅBEGYNTE 60-SEKUNDERSPERIODER MED SENDETID. UAKTET DET FORESTÅENDE, OG AVHENGIG AV GJELDENDE LOVVERK, RESERVERER j2 GLOBAL SEG RETTEN TIL Å AVSLUTTE ELLER SUSPENDERE DIN KONTO UTEN VARSEL DERSOM POLICYEN BLIR BRUTT. Bruk av Pro avgiftsfritt-tjenesten. Som kunde av denne tjenesten vil du motta et avgiftsfritt eFax-nummer der du kan motta fakser og talepost til din e-post. Du vil bli belastet med et bruksgebyr (som beskrevet på eFax-nettstedet) basert på kombinert antall fakssider og minutter med talepost som er mottatt. Som Pro-kunde vil du ha muligheten til å sende fakser via din e-post og til å abonnere på tilleggstjenester som j2 Global tilbyr, som beskrevet på eFax-nettstedet - alt underlagt vilkårene i denne avtalen.

« Tilbake til toppen

3. Bruk av eFax Plus-tjenesten

Vilkårene for bruk av Plus-tjenesten varierer avhengig av om kunden har mottatt et lokalt (ikke-avgiftsfritt), eksternt, ikke-geografisk eller avgiftsfritt eFax-nummer, som beskrevet under:

 1. Bruk av tjenesten Plus nummer; «Fair Use»-policy. Som en Plus-tjenestekunde vil du få tildelt et lokalt, eksternt eller ikke-geografisk eFax-nummer der du kan motta fakser og eventuelt talepostmeldinger til e-posten din. Du vil kunne motta et begrenset antall fakssider og minutter med talepost gratis (som beskrevet på eFax-nettstedet) Dersom du går utover denne grensen for antall gratis fakssider og/eller gratis talepostmeldinger, vil du bli belastet med et bruksgebyr (som beskrevet på eFax-nettstedet) basert på det kombinerte antallet fakssider og minutter med talepost som du har mottatt. Som Plus-kunde vil du ha muligheten til å sende fakser via e-posten din, til en pris som er angitt på eFax-nettstedet - og muligheten til å abonnere på tilleggstjenester som j2 Global tilbyr som beskrevet på eFax-nettstedet - alt underlagt vilkårene i denne avtalen.

  MERK AT BRUKEN AV TJENESTEN ER UNDERLAGT j2 GLOBALS «FAIR USE»-POLICY. DU BRYTER MOT DENNE POLICYEN DERSOM DIN BRUK INNENFOR EN LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER GÅR UTOVER MER ENN TO (2) GANGER GJENNOMSNITTSBRUKEN TIL j2 GLOBALs eFAX PRO-, eFAX PLUS- OG jCONNECT PREMIER®-KUNDER I ANGJELDENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER. I DENNE POLICYEN BETYR «BRUK» DET TOTALE ANTALLET FAKSSIDER OG MINUTTER MED TALEPOST SOM ER MOTTATT, IKKE MEDREGNET ALLE REKLAME- OG INFORMASJONSMELDINGER SOM j2 GLOBAL FINNER DET FOR GODT Å SENDE TIL DEG DIREKTE. SOM EN BEKVEMMELIGHET FOR KUNDENE VIL j2 GLOBAL FOR TIDEN KUN HÅNDHEVE DENNE POLICYEN DER BRUKEN GÅR UTOVER 130 KOMBINERTE FAKSSIDER OG MINUTTER MED TALEPOST PER LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER, SOM ER KLART OVER DEN FAKTISK TILLATTE BRUKEN UNDER DENNE «FAIR USE»-POLICYEN. UAKTET DENNE TILRETTELEGGINGEN RESERVERER VI OSS RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å HÅNDHEVE DENNE POLICYEN IHT. VILKÅRENE (EN TOTAL BRUK INNENFOR EN PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER PÅ MER ENN TO (2) GANGER GJENNOMSNITTSBRUKEN TIL VÅRE eFAX PRO-, eFAX PLUS- OG jCONNECT PREMIER-KUNDER OVER EN SLIK LØPENDE PERIODE PÅ TRETTI (30) DAGER)

  DERSOM DU HAR BRUTT DENNE POLICYEN, VIL DU AUTOMATISK BLI BELASTET USD 0,15 (ELLER TILSVARENDE CIRKABELØP I LOKAL VALUTA) PER FAKSSIDE OG MINUTT MED TALEPOST SOM GÅR UTOVER GRENSEN FOR EN RIMELIG BRUK OG KAN OPPGRADERE TIL eFAX PRO FOR Å BENYTTE DEN UTVIDEDE «FAIR USE»-POLICYEN. FOR HVER SENDING BEREGNES ANTALLET SIDER BASERT PÅ DET SOM ER STØRST AV FAKTISK ANTALL SIDER OG ANTALLET FULLE OG PÅBEGYNTE 60-SEKUNDERSPERIODER MED SENDETID. UTEN HENSYN TIL DET FORESTÅENDE, OG AVHENGIG AV GJELDENDE LOVVERK, RESERVERER j2 GLOBAL SEG RETTEN TIL Å AVSLUTTE ELLER SUSPENDERE DIN KONTO UTEN VARSEL DERSOM POLICYEN BLIR BRUTT.
 2. Bruk av Plus avgiftsfritt-tjenesten. Du vil bli belastet et bruksgebyr (som beskrevet på eFax-nettstedet) basert på det kombinerte antall fakssider og minutter med talepost som du har mottatt. Du vil bli belastet et bruksgebyr (som beskrevet på eFax-nettstedet) basert på det kombinerte antall fakssider og minutter med talepost som du har mottatt. Som Plus-kunde vil du ha muligheten til å sende fakser via din e-post og til å abonnere på tilleggstjenester som j2 Global tilbyr som beskrevet på eFax-nettstedet - alt underlagt vilkårene i denne avtalen eller annen avtale som spesifikt gjelder tilleggstjenestene.

« Tilbake til toppen

4. Bruk av eFax-tjenesten; «Fair Use»-Policy.

Som kunde av Free-tjenesten vil du motta et fjernliggende (ikke lokalt) eFax-nummer der du kan motta et begrenset antall fakser til din e-post. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT RETNINGSNUMMER ELLER PREFIKS FOR DETTE eFAX-NUMMERET BLIR VALGT AV J2 GLOBAL ETTER EGET SKJØNN, BASERT PÅ TILGJENGELIG BEHOLDNING, OG AT DU IKKE KOMMER TIL Å HA MULIGHET TIL Å VELGE ELLER ENDRE DETTE RETNINGSNUMMERET MED MINDRE DU SAMTYKKER I Å OPPGRADERE TIL ET BETALT ABONNEMENT. j2 Global tilbyr gratistjenesten som en bekvemmelighet for deg, og forbeholder seg retten til uten varsel når som helst å avslutte gratistjenesten din. DU FORSTÅR AT GRATISTJENESTEN ER UNDERLAGT j2 GLOBALs «FAIR USE»-POLICY FOR GRATISKONTOER. DU BRYTER DENNE POLICYEN DERSOM DU INNENFOR EN LØPENDE PEDIODE PÅ TRETTI 30 DAGER MOTTAR MER ENN TYVE (20) FAKSSIDER, IKKE MEDREGNET REKLAME- ELLER INFORMASJONSMELDINGER SOM SENDES DIREKTE TIL DEG FRA J2 GLOBAL, SOM BESTEMT AV OSS ALENE. DERSOM J2 GLOBAL KOMMER TIL AT DU HAR BRUTT DENNE POLICYEN, VIL SELSKAPET FORSØKE Å VARSLE DEG OM DETTE OG TILBY DEG Å OPPGRADERE TIL EN BETALT ABONNEMENTSTJENESTE. DERSOM DU VELGER Å IKKE OPPGRADERE, KAN DIN KONTO BLI AVSLUTTET ELLER SUSPENDERT ETTER J2 GLOBALS EGET SKJØNN, UNNTATT DER DETTE ER FORBUDT VED LOV. I TILFELLER DA J2 GLOBAL IKKE HÅNDHEVER DENNE POLICYEN, VIL IKKE DETTE MEDFØRE AT VI ER FORHINDRE FRA Å HÅNDHEVE DEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT, BÅDE FOR TIDLIGERE OG GJELDENDE BRUDD.

HVER KUNDE, BÅDE FIRMAER OG INDIVIDER, ER BEGRENSET TIL ETT (1) GRATIS eFAX-NUMMER. Dersom du eller ditt foretak ønsker mer enn ett (1) eFax-nummer, kan j2 Global be om at du oppgraderer til en betalt tjeneste, noe du vil samtykke i. Uten hensyn til vår personvernpolicy, som er beskrevet i del 8 under, har j8 Global rett til å utlevere e-postadressen til kunder i Free-tjenesten til eieren av nettstedsadressen som er forbundet med angjeldende e-postadresse, for å overvåke samsvar med og håndheve begrensningene i dette avsnittet. I tillegg kan j2 Global granske din bruk av gratistjenesten og enhver tilknyttet programvare etter å ha gitt deg ikke mindre enn fem (5) dagers varsel om at vi har dette til hensikt ved dine lokaler innenfor normal arbeidstid. Dersom j2 Global etter eget skjønn og med eller uten granskning kommer til at du har brutt de foregående begrensningene av gratistjenesten eller tilknyttet programvare, forbeholder j2 Global seg retten til umiddelbart å avslutte eller suspendere tjenesten, unntatt der dette er forbudt ved lov. Du samtykker i å betale j2 Global beløpet du skulle ha betalt for Plus-tjenesten i løpet av den tiden du har brutt «Fair Use»-policyen for eFx Free, pluss j2 Globals kostnad ved granskingen som, etter j2 Globals eget skjønn, har avslørt brudd. I tilfeller da j2 Global ikke håndhever denne policyen, vil ikke dette medføre at vi er forhindret fra å håndheve den på et senere tidspunkt,, både for tidligere og gjeldende brudd.

Du vil ha muligheten til å abonnere på tilleggstjenester som j2 Global tilbyr, som beskrevet på eFax-nettstedet, hvor alle tilleggstjenestene er underlagt vilkårene i denne avtalen eller andre avtaler som spesifikt gjelder slike tilleggstjenester.

« Tilbake til toppen

5. Lagring av fakser

Mens din eFax-konto er aktiv, vil j2 Global lagre faksmeldinger som mottas på ditt eFax-nummer i en periode på opp til tretti (30) dager for Free-kunder, og på livstid for Plus- og Pro-kunder, i hvert tilfelle regnet fra datoen da faksen ble mottatt. Tilgangen til disse faksene går gjennom eFax online Message Center. Du samtykker i at j2 Global når som helst kan endre sin praksis og begrensningene hva lagring av faksmeldiner angår, inkludert, men ikke begrenset til, maksimalt antall dager som faksmeldingene lagres, maksimalt antall meldinger som til enhver tid lagres, og maksimal lagringsplass som tildeles på j2 Globals servere på dine vegne, som beskrevet i del 13. Du samtykker videre i at, avhengig av gjeldende lov, j2 Global ikke har noen som helst ansvar for sletting eller lagringsfeil ved lagring av faksmeldinger eller annen kommunikasjon som opprettholdes eller sendes gjennom tjenestene.

« Tilbake til toppen

6. Vilkår for e-post.

Aktive eFax Plus- og eFax Pro-abonnenter kan få en gratis e-postkonto fra www.123mail.net, underlagt standardvilkårene for denne tjenesten (se www.123mail.net) og er tilgjengelig for bruk gjennom eFax online Message Center. Du erkjenner og samtykker i at j2 Global ikke har noe som helst ansvar for din bruk av denne e-posttjenesten og, avhengig av gjeldende lov, kan j2 Global når som helst avslutte eller endre vilkårene for din bruk av denne e-posttjenesten, som beskrevet i del 13. Denne e-posttjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land der j2 Global tilbyr eFax-numre.

« Tilbake til toppen

7. Bruk av eFax Broadcast-tjenesten

eFax Broadcast er en ikke-refunderbar, forhåndsbetalt tjeneste. Kundene belastes for eFax Broadcast på en per-side-basis. De gjeldende prisene er oppført på eFax-nettstedet.

« Tilbake til toppen

8. Personvernerklæring og datavern.

For alle kunder: j2 Global behandler personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring som er tilgjengelig på https://microsites.efax.com/efax/privacysom kan oppdateres fra tid til annen. Du oppfordres til å gjennomgå personvernerklæringen vår med jevne mellomrom.

Kun for forretningskunder: Hvis du er en forretningskunde og tjenestene involverer behandling av personopplysninger som er underlagt EUs personvernforordning 2016/679, «GDPR»), vil j2 Ireland være en behandler og du vil være kontrolløren i forhold til slike personopplysninger (som definert i GDPR), som blir behandlet i henhold til denne avtalen.

Du beholder kontrollen over innholdet i faksene, og som sådan kan de typer av personopplysninger som er underlagt behandling ikke kategoriseres av j2 Ireland i disse vilkår og betingelser. Det antas at slike personopplysninger vil kunne inkludere alle kategorier av personopplysninger relatert til kunder, eller kundenes egne klienter, kunder, leverandører, ansatte, annet personell og/eller andre datarettighetshavere.

Kunden vil kunne varsle j2 Ireland om kategorier av datarettighetshavere eller typer av personopplysninger som skal inkorporeres i disse vilkårene ved å bruke de kontaktdetaljene som er angitt i retningslinjene for personvern.

Som behandler skal j2 Ireland, i forhold til de personopplysninger (som definert i GDPR) som oppgis av deg eller genereres på grunnlag av utførelse av tjenester etter denne avtalen:

 1. behandle slike personopplysninger i samsvar med disse vilkårene og betingelsene, og ellers rette seg etter dine dokumenterte instruksjoner (herunder på e-post) i forbindelse med slik behandling. Når slike instruksjoner gis muntlig, skal vi holde oversikt over disse. Hvis j2 Global Ireland Limited på et tidspunkt ikke er i stand til å overholde dine instruksjoner om behandling av personopplysninger (enten det er resultatet av en endring i gjeldende lov, eller en endring i dine instruksjoner eller hvilken som helst annen grunn), skal j2 Global Ireland Limited omgående:
  1. varsle deg om slik manglende evne, i den utstrekning gjeldende lov tillater det; og
  2. opphøre all behandling av de berørte personopplysningene (utover ren lagring og opprettholdelse av sikkerheten til de berørte personopplysningene) inntil du gir nye instruksjoner som j2 Global Ireland Limited er i stand til å etterleve.
 2. sørge for at personopplysninger blir holdt konfidensielle;
  1. iverksette rimelige tiltak for å sikre påliteligheten til [j2 Global Ireland Limited sitt personell og eventuelle underbehandlere, og
  2. iverksette rimelige tiltak for å sikre at alt relevant personell i j2 Global Ireland Limited, og eventuelle aktuelle underbehandlere, har forpliktet seg til å sikre konfidensialiteten til alle de personopplysninger de behandler;
 3. sørge for at de i hvert tilfelle der j2 Global Ireland Limited anvender en underbehandler, varsler deg om det, og:
  1. gi deg en rimelig mulighet til å komme med innvendinger til oppnevnelsen av denne underbehandleren (og din godkjenning anses å være gitt hvis du ikke uttrykker innvendinger innen tretti (30) dager etter å ha fått beskjed om den foreslåtte underbehandleren); og
  2. inngå en bindende skriftlig avtale med underbehandleren som pålegger underbehandleren de samme forpliktelsene som gjelder for j2 Global Ireland Limited etter denne avtalen med hensyn til behandlingen av personopplysninger; med forbehold for etterlevelse av det foregående, gir du herved j2 Global Ireland Limited generell fullmakt til å ansette underbehandlere i forbindelse med tjenestene.
 4. på din anmodning og for din regning, straks gi deg all rimelig teknisk og organisasjonsmessig hjelp idet man tar hensyn til tjenestenes art og funksjonalitet) som er nødvendig for å svare hensiktsmessig på forespørsler fra enkeltpersoner om å utøve sine rettigheter etter GDPR;
 5. på din anmodning og for din regning, straks gi deg all rimelig hjelp som er nødvendig for å sette deg i stand til å:
  1. gi beskjed om relevante brudd på GDPR til de relevante myndigheter og/eller berørte personer;
  2. gjennomføre effektvurderinger for databeskyttelse når det kreves, og
  3. innhente alle nødvendige tillatelser fra alle relevante tilsynsmyndigheter;
 6. (f) slette (eller, på din anmodning ved eller før opphør, levere tilbake) alle personopplysninger som er behandlet i utførelsen av tjenestene i j2 Ireland sin besittelse innen 180 dager etter oppsigelsen eller utløpet av denne avtalen, annet enn data i forhold som j2 Ireland er en kontrollør av (som vil bli behandlet i samsvar med våre retningslinjer for personvern) og med mindre gjeldende lov i EU eller et EU-land krever noe annet;
 7. på din anmodning og for din regning:
  1. raskt gi deg all den informasjonen du trenger for å kunne vise samsvar med forplikelsene i henhold til GDPR, i den grad j2 Global Ireland Limited er i stand til å gi slik informasjon, og
  2. legge til rette for og bidra til revisjon, herunder inspeksjoner, foretatt av dine revisorer eller ansatte, forutsatt at en slik revisjon finner sted i vanlig åpningtid, med rimelig forvarsel til j2 Global Ireland Limited og med forbehold for rimelige prosedyrer for konfidensialitet. Before the commencement of any such audit, the parties shall mutually agree upon the scope, timing, and duration of the audit. You may not audit j2 Global Ireland Limited more than once annually; and
 8. ta i bruk hensiktsmessige tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte alle slike personopplysninger mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot hendelig eller ulovlig destruksjon, tap, endring, uautorisert offentliggjøring av, eller tilgang til slike personopplysninger.

« Tilbake til toppen

9. Kundens inneståelse

Du er fullt ut ansvarlig for innholdet i meldinger du sender ved hjelp av tjenestene. j2 Global er kun en passiv kanal du bruker for å sende og motta informasjon du har valgt selv. j2 Global reserverer seg imidlertid retten til å velge hva selskapet vil gjøre med hensyn til tjenestene som j2 Global finner nødvendig eller korrekt etter eget skjønn, i de tilfeller j2 Global finner at du eller din informasjon kan skape et erstatningsansvar for j2 Global, kan kompromittere eller forstyrre tjenestene for deg eller andre kunder eller kan forårsake at j2 Global helt eller delvis taper tjenestene til j2 Globals ISP-er eller andre leverandører. Din bruk av tjenestene er underlagt alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover og forskrifter (inkludert, men ikke begrenset til, dem som styrer kontoinnsamling, eksportkontroll, forbrukervern, konkurranse, anti-diskriminering, verdipapirer eller misvisende reklame). Du samtykker i: (1) å overholde alle lover som gjelder overføring av tekniske data som eksporteres fra ethvert land gjennom tjenestene (2) å ikke bruke tjenestene til ulovlige formål (3) å ikke forstyrre eller avbryte nettverk koblet til tjenestene (4) å overholde alle regler, retningslinjer og prosedyrer som gjelder eller er forbundet med tjenestene (5) å ikke bruke tjenestene til å krenke tredjeparts opphavsrett, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter eller andre eiendomsrettigheter eller rettighetene til publisitet eller privatliv (6) å ikke overføre ulovlig, trakasserende, injurierende , fornærmende, truende, skadelig, vulgært, uanstendig eller på annen måte upassende materiale av noen art gjennom tjenestene. Du sier deg videre enig i å ikke sende noe materiale som oppfordrer til kriminelle handlinger, som gir opphav til sivile søksmål eller på annen måte bryter med lokale, statlige, enasjonal eller internasjonale lover eller forskrifter. Tjenestene bruker Internett for at du skal kunne sende og motta informasjon som du har valgt selv. Din atferd er derfor underlagt forskrifter, policyer og prosedyrer som gjelder for internett. Du samtykker i å ikke bruke eller referere tjenestene til kjedebrev, søppelfakser eller søppelpost eller aktiviteter som tar i bruk distribusjonslister til personer som ikke har gitt sin spesifikke tillatelse til å bli inkludert i slik prosess eller på slik liste. Du samtykker videre i å ikke forsøke å få uautorisert tilgang til andre datasystemer. Du skal ikke forstyrre andre kunders bruk av og glede over tjenestene eller annen enhets bruk av eller glede i liknende tjenester.

Du må (a) skaffe deg og betale for alt utstyr og tredjeparts tjenester (som Internett-tilgang og e-posttjeneste) som kreves for å få tilgang til og bruke eFax-tjenestene, (b) opprettholde sikkerheten til din PIN-kode, passord og annen konfidensiell informasjon som er knyttet til din eFax konto og, (c) i den grad gjeldende lov tillater det, bære ansvaret for alle kostnader som følger med bruken av eFax-kontoen, inkludert uautorisert bruk før du varsler lom dette til j2 Global og tar skritt for å hindre at slik bruk fortsetter.

« Tilbake til toppen

10. Policy som styrer uønskede faksannonser og Drop-Box for søppelpost
 1. Policy om uønskede faksannonser. Overføring av uønskede faksannonser er ulovlig i USA ifølge Federal Telephone Consumer Protection Act av 1991 (TCPA) (http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html ) og i EU ifølge direktiv om personvern innenfor elektronisk kommunikasjon 2003, og er også ulovlig i henhold til lovgivningen i en rekke andre land, delstater og provinser. Distribuering av uønskede faksannonser gjennom tjenestene er forbudt. Uaktet det ovenstående er j2 Globals distribusjon av relkame til sine kunder ikke å regne som uønskede faksannonser, på grunnlag av ditt samtykke i denne avtalen.

  Uten forutgående varsel kan j2 Global etter eget skjønn velge å bruke teknologi og prosedyrer, så som filtre, som kan avbryte sendingen av slike uønskede faksannonser uten å levere dem.

  Dersom du mener at du har mottatt en uønsket faksannonse, ber vi deg gå til følgende to skritt:
  1. Dersom faksen inneholder et telefonnummer, faksnummer eller annen kontaktinformasjon for «å avslutte abonnement» på mottak av videre søppelfakser, ber vi om at du gjør dette. Videre:
  2. Gå til følgende nettsted og fyll ut et klageskjema ved å legge inn den ønskede informasjonen og legge ved en kopi av den uønskede faksen: microsites.efax.com/efax/privacy. Du godtar og samtykker til at j2 Global, som eier av alle eFax-numre, har alle rettigheter (men ikke plikt) til å fremme ethvert juridisk krav som måtte finnes, mot en tredjepart som følge av at du mottar eventuelle uønskede faksannonser, inkludert, men ikke begrenset til, krav under TCPA og liknende lover i andre land, stater eller provinser, og i den grad du selv har rett til å fremme slike krav, overfører du herved alle slike rettigheter til j2 Global som vederlag for at de leverer tjenester under denne avtalen.

   Ettersom våre eFax-numre kan tilordnes på nytt til andre kunder dersom kontoen avsluttes, og for å sikre best mulig service for alle kunder, har du ikke tillatelse til «å melde deg på» for å motta annonser for eiendom, gods eller tjenester fra personer du ikke har et etablert forretningsforhold til, til ditt eFax-nummer.
 2. Policy for søppelmeldinger i Drop-Box. j2 Global tillater ikke kundene å bruke eFax-nummeret sitt som «Drop-Box» for svar til e-post eller uønskede faksannonser. Dersom du mener at du mottar e-post eller uønskede faksannonser fra noen som bruker et eFax-nummer som «drop-box» for svar, ber vi deg ta følgende forholdsregler:
  1. Dersom e-posten eller faksen inneholder en e-postadresse, et telefonnummer, faksnummer eller annen kontaktinformasjon for «å melde seg av» fra mottak av flere meldinger, ber vi om at du gjør dette.
  2. Dersom du ikke klarer «å melde deg av», ber vi om at du videresender den uønskede e-posten til abuse@mail.j2.com. Vi vil undersøke klagen din, og vil slå fast om faks- eller talepostnummeret det vises til i den uønskede e-posten eller faksen, er et eFax-nummer. Dersom det er et slikt nummer, vil vi forsøke å kontakte kunden, og om nødvendig og på passende måte avslutte eller suspendere deres eFax-tjeneste.

   Vi setter pris på din hjelp i å håndheve og følge disse policyene, og vi ser frem til å fortsette å gjøre eFax-tjenesten til en positiv opplevelse for deg.

« Tilbake til toppen

11. Avslutning
 1. Du eller j2 Global kan avslutte din eFax-konto når som helst, med eller uten grunn, med varsel. Hvis du skal varsle j2 Global, må du ringe til en av kundeservicerepresentantene (en fullstendig liste over kontakttelefonnumre for eFax finner du på eFax-nettstedet). En representant fra kundeservice vil hjelpe deg med å avslutte kontoen din i henhold til j2 Globals verifiseringsprosedyrer, siden slike prosedyrer kan endres av j2 Global etter eget skjønn. j2 Global reserverer seg retten til å avslutte eller suspendere eFax-kontoen din uten varsel, forutsatt at j2 Global vil forsøke å bekrefte slik avslutning eller suspensjon med etterfølgende melding. Avhengig av gjeldende lov kan j2 Global automatisk avslutte eller suspendere din Free-konto uten varsel dersom et eller flere av følgende forhold gjelder: (i) ingen fakser eller talepostmeldinger mottas til kontoen i løpet av en sammenhengende periode på tretti (30) dager (i forbindelse med denne bestemmelsen vil annonser og informasjonsmeldinger sendt av j2 Global ikke regnes som mottatte fakser eller talepostmeldinger) (ii) du eller en mellommann blokker eller filtrerer eventuelle e-poster sendt av eller på vegne av j2 Global til e-postkontoen(e) der du motta fakser eller talepostmeldinger(iii) du velger å ikke motta reklame som sendes til deg direkte av j2 Global.
 2. Hvis du er en kunde (det vil si en fysisk person som handler utenfor virksomheten, bransjen eller yrket ditt), har du også rett til å stenge eFax-kontoen din innen 14 dager («angrefrist på 14 dager») etter å ha inngått avtalen uten at det påløpes kostnader. Av praktiske hensyn for deg kan du laste ned, fylle ut og sende tilbake dette skjemaet via e-post til efaxhelp@mail.efax.com eller fakse det til +44 20 3070 0397 innen angrefristen på 14 dager eller ringe til kundeservicerepresentantene våre (en fullstendig liste over eFax-kontaktnumrene finner du på eFax-nettstedet) innen angrefristen på 14 dager.

« Tilbake til toppen

12. Kundens inneståelser

Du bekrefter og garanterer at du er minst 18 år gammel, eller over myndighetsalder i landet, staten eller provinsen der du bor, og at du har juridisk rett og evne til å gå inn i denne avtalen. Du sier deg enig i å være økonomisk ansvarlig for din bruk av eFax-tjenestene (samt for andres bruk av kontoen, inkludert, uten begrensning, mindreårige som bor sammen med deg) og å overholde ditt ansvar og dine forpliktelser som angitt i denne avtalen.

« Tilbake til toppen

13. Endringer av kundeavtale

Bortsett fra der det er forbudt ved lov, kan j2 Global automatisk endre denne avtalen når som helst ved (a) å legge ut en revidert eFax kundeavtale på eFax-nettstedet, eller (b) sende informasjon om endringen til e-postadressen som du oppgir til j2 Global. DU ER SELV ANSVARLIG FOR JEVNLIG Å SE GJENNOM eFAX-NETTSTEDET FOR Å FÅ BETIMELIG VARSEL OM SLIKE ENDRINGER. DU ANSES Å HA SAMTYKKET TIL SLIKE ENDRINGER VED DIN FORTSATTE BRUK AV eFAX-TJENESTENE ETTER AT SLIKE ENDRINGER HAR BLITT PUBLISERT ELLER INFORMASJON OM SLIKE ENDRINGER HAR BLITT SENDT TIL DEG. Ellers kan denne avtalen ikke endres, unntatt skriftlig og signert av både deg og j2 Global.

« Tilbake til toppen

14. Endringer av tjenester

j2 Global reserverer seg retten til å endre eller avslutte enhver tjeneste med eller uten varsel til deg. j2 Global skal ikke være erstatningsansvarlig overfor deg eller tredjepart dersom j2 Global bruker sin rett til å endre eller avslutte tjenestene.

« Tilbake til toppen

15. Medlemskonto, PIN og sikkerhet

Som en del av registreringsprosessen vil det være nødvendig for deg å oppgi en e-postadresse og en PIN-kode. Når du blir registrert som bruker, vil eFax-nummeret ditt automatisk sendes til din e-postadresse. Du kan endre din PIN-kode og angi et passord for å beskytte dine fakser og talepostmeldinger etter å ha logget inn på eFax-nettstedet. Du er fullt ansvarlig for å holde PIN-kode, passord og kontoinformasjon hemmelig. Unntatt der annet føler av gjeldende lovgining, er du videre fullt ut ansvarlig for enhver aktivitet som skjer i forbindelse med din konto. Du samtykker i straks å melde enhver uautorisert bruk av din konto eller andre sikkerhetsbrudd som gjøres kjent for deg, til j2 Global.

« Tilbake til toppen

16. Garanti- og ansvarsfraskrivelse samt ansvarsbegrensning
 1. eFAX OG ALLE j2 GLOBALs PROGRAMVARE OG TJENESTER LEVERES «SOM DE ER», OG VERKEN j2 GLOBAL ELLER LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER GIR NOEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE BRUKBARHETEN, TILSTANDEN TIL ELLER DRIFTEN AV PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE. j2 GLOBAL GARANTERER IKKE AT TILGANGEN TIL ELLER BRUKEN AV TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, ELLER AT j2 GLOBALs PROGRAMVARE ELLER TJENESTER OPPFYLLER VISSE KRITERIER FOR YTELSE ELLER KVALITET. j2 GLOBAL OG LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER AVVISER UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, GARANTIER OM SALGBARHET, TITTEL, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, UKRENKELIGHET, KOMPATIBILITET, SIKKERHET ELLER NØYAKTIGHET.
 2. DIN BRUK AV eFAX OG ALL PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA j2 GLOBAL SKJER PÅ EGEN RISIKO. DU ANTAR FULLT ANSVAR OG ALL TAPSRISIKO SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DIN NEDLASTING ELLER BRUK AV FILER ELLER ANNET MATERIALE (INKLUDERT j2 GLOBALS PROGRAMVARE) DU HAR FÅTT DIREKTE ELLER INDIREKTE FRA j2 GLOBAL. DU SAMTYKKER I AT VERKEN j2 GLOBAL ELLER DERES LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER VIL KUNNE TREKKES TIL ANSVAR FOR SKADER (INKLUDERT FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER) SOM FØLGE AV DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE EFAX ELLER ANNEN PROGRAMVARE ELLER TJENESTER FRA j2 GLOBAL, OG DU GIR HERVED AVKALL PÅ ETHVERT KRAV MED TANKE PÅ DET FORANNENVNTE, UANSETT OM DETTE ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT ELLER ANDRE GRUNNER, SELV OM j2 GLOBAL ELLER DERES LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SKADER. HELE ANSVARET TIL j2 GLOBAL OG DERES LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER OG DITT ENESTE RETTSMIDDEL MED HENSYN TIL BRUKEN AV j2 GLOBALS PROGRAMVARE OG TJENESTER ELLER BRUDD PÅ DENNE AVTALEN ER BEGRENSET TIL DET MINSTE AV FØLGENDE: (I) BELØPET DU HAR BETALT FOR TILGANG TIL OG BRUK AV PROGRAMVAREN ELLER TJENESTER I TRE (3) MÅNEDER FØR AV KRAVET, ELLER (II) $500,00 USD. DU LØSER HERVED j2 GLOBAL OG ALLE DERES LISENSGIVERE OG TJENESTELEVERANDØRER FRA ALLE FORPLIKTELSER, ANSVAR OG ERSTATNINGSANSVAR SOM GÅR UT OVER DENNE BEGRENSNINGEN. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE AT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER HOLDES UTENFOR, ENDRES ELLER BEGRENSES. DET KAN DERFOR HENDE AT BEGRENSNINGENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
 3. VERKEN j2 GLOBAL ELLER DERES LISENSGIVERE ELLER TJENESTELEVERANDØRER SKAL PÅ NOEN MÅTE HOLDES ANSVARLIG, ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, FOR NOEN KOMMUNIKASJONSVANSKER SOM LIGGER UTENFOR j2 GLOBAL ELLER DERES LISENSGIVERES ELLER TJENESTELEVERANDØRERS KONTROLL, OG SOM KAN FØRE TIL AVBRUDD I DATALEVERINGSTJENESTENE TIL KUNDENS E-POSTADRESSE, PERSONSØKER, TELEFON ELLER TIL ANDRE MOTTAKSENHETER ELLER TREDJEPARTS DATALAGRING OG/ELLER LEVERING.
 4. DU VIL IKKE STOLE PÅ NOEN GARANTI, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SOM ER UTSTEDT AV ANNEN PERSON ENN EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR j2 GLOBAL, VED VURDERINGEN AV eFAX-TJENESTEN ELLER ANDRE TJENESTER ELLER PRODUKTER FRA j2 GLOBAL.

« Tilbake til toppen

17. Gebyrer

Med unntak av det som fremgår av gjeldende lov:

 1. Du samtykker i å betale alle kostnader for din bruk av Tjenestene, til prisene som gjelder for det landet du bor i. j2 Global forbeholder seg retten til å kreve merverdiavgift («mva.») og salgs- eller andre avgifter på tjenester som anses som nødvendig. j2 Global forbeholder seg videre retten til å endre priser eller innføre nye gebyrer for tilgang til eller bruk av j2 Globals tjenester. Alle endringer i priser eller gebyrer (men ikke nødvendigvis i skatter) vil bli sendt til deg per e-post eller publisert av j2 Global på eFax-nettstedet, og du er ansvarlig for jevnlig å gjennomgå denne prisinformasjonen for å skaffe deg informasjon om slike endringer. Fortsatt bruk av tjenestene, eller manglende avslutning av din j2 Global-konto etter at endringer er publiserte, innebærer at du har akseptert prisene slik de er justert med basis i de publiserte endringene.
 2. Betaling av kontosaldo for din eFax-konto gjøres månedlig eller årlig, i samsvar med din betalingsplan, i den valutaen som faktureres, og må gjøres med det kreditt- eller debetkortet som du har angitt for j2 Globals bruk og transaksjoner, eller med slike andre betalingsmetoder som j2 Global fra tid til annen kan tilby. Dersom din eFax-konto er en kvalifisert foretakskonto og godkjent av j2 Global for slik fakturering, vil gebyrene akkumuleres, identifisert med kundens ID-nummer og fakturert månedlig. Dersom j2 Global ikke har mottatt betaling for din eFax-konto ved forfallsdato, samtykker du i å betale alle utestående beløp hvis j2 Global krever dette. Hver gang du bruker eFax-tjenester, eller tillater eller forårsaker at eFax-tjenestene benyttes, samtykker du i og bekrefter at j2 Global er autorisert til å belaste ditt angitte kort eller innhente betaling for tjenestene på slik annen måte som lovlig er tilgjengelig for j2 Global. Din kortutsteders avtale styrer din bruk av ditt angitte kort i forbindelse med eFax, og du må referere til vedkommende avtale (ikke denne Avtalen) hva gjelder dine rettigheter og ansvar som kortholder. Du samtykker i at dersom j2 Global velger det, kan de akkumulere gebyrene i din månedlige faktureringssyklus og sende dem som et eller flere aggregerte gebyrer under eller ved slutten av hver syklus, og at j2 Global kan forsinke innhentingen av autorisering fra din bank eller kortutsteder inntil innsendingen av de akkumulerte gebyrer. Dette betyr at akkumulerte gebyrer kan vises på den utskriften du får fra banken eller kortutstederen din. If your eFax account is overdue or your method of payment has failed, you may receive a SMS message advising you of this.
 3. Ønsker du å vise din inneværende kontosaldo, sammen med annen faktureringsinformasjon og akkumulerte gebyrer, klikker du på «Fakturering» etter at du har logget deg inn på eFax-nettstedet.
 4. Ditt aktiveringsgebyr og månedlige eller årlige tjenestegebyrer, etter hva som gjelder, betales på forskudd og er ABSOLUTT IKKE-REFUNDERBARE med mindre slik avslutning foretas på gyldig måte i henhold til del 11(b) under angrefristen på 14 dager. Du samtykker i at for månedlig abonnement kan j2 Global sende faktura for månedlig gebyr hver måned, og at j2 Global for årlige abonnement kan sende faktura for årlige gebyrer årlig. I hvert tilfelle faktureres tilleggsgebyr for ekstra bruk månedlig. Dette skjer uten ytterligere tillatelse fra deg, inntil du på forhånd varsel om (i samsvar med j2 Globals verifiseringssprosedyrer, som j2 Global fra tid til annen oppretter etter eget skjønn) at du har avsluttet denne fullmakten eller ønsker å endre det angitte kortet. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel. Dersom du registrerer deg for mer enn ett eFax-nummer, vil din første betaling for slike tilleggsnumre kunne bli proratert så den sammenfaller med årsdagen for ditt første eFax-nummer. Ved spørsmål om gebyrer som har blitt belastet din konto, må du kontakte j2 Globals kundeservice-avdeling innen tretti (30) dager etter gebyrdatoen. Manglende bruk av kontoen vil ikke være grunnlag for å nekte å betale gebyrer som er fakturert av j2 Global i henhold til denne avtalen.
 5. Dersom du abonnerer på eFax-tjenester etter et spesielt tilbud om å gi deg en gratis prøveperiode, vil aktiveringsavgiften og første gebyr FORHÅNDSGODKJENNES MOT KREDITT- ELLER DEBETKORTETS GRENSE (som inebærer at beløpene som er forhåndsgodkjente, ikke vil være tilgjengelige kreditt- eller debetkort midler på en slik konto), og vil, uten ytterligere tillatelse fra deg, umiddelbart belastes kreditt- eller debetkort ved utløpet av angjeldende gratis prøveperiode, med mindre du på forhånd varsler om (i samsvar med j2 Globals verifikasjonsprosedyrer, som kan etableres av j2 Global fra tid til annen etter eget skjønn) at du har avsluttet denne fullmakten. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel.
 6. If you subscribed for eFax Services pursuant to a special offer granting a pre-paid discount for a fixed number of months, your pre-paid fees are payable in advance and unless terminated in accordance with Section 11(b) during the 14 Day Cancellation Period are COMPLETELY NON-REFUNDABLE. I tillegg vil din første månedlige betaling av tjenestegebyrer for måneden etter forhåndsbetalt periode bli FORHÅNDSGODKJENT MOT DITT KREDITT- ELLER DEBETKORTS GRENSE, og vil, når slik forhåndsbetalt periode utløper, umiddelbart belastes ditt kreditt- eller debetkort uten videre tillatelse fra deg med mindre du på forhånd varsler om (iht. j2 Globals verifiseringsprosedyrer, som j2 Global fra tid til annen etter eget skjønn etablerer) at du har avsluttet slik autorisasjon. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel.
 7. For ikke-avgiftsfrie eFax Pro- eller eFax Plus-kunder, vil slike pådra seg gebyrer i tillegg til minimum månedlig gebyr, dersom de mottar et kombinert antall fakssider og talepostmeldinger gjennom eFax-kontoen utover det som er tillatt i vår «Fair Use»-policy, beskrevet henholdsvis i avsnitt 2.a og 3.a. Per-side-bruk inkluderer sider mottatt eller sendt gjennom tjenesten. For hver overføring (sending eller mottak) kalkuleres antall sider basert på det større antallet av enten faktisk antall sider eller antall hele eller påbegynte 60-sekundersperioder av sendingstid. Du samtykker i at j2 Global kan fakturere gebyrer for slik bruk når disse gebyrene påløper, eller de kan (etter j2 Globals eget skjønn) samle disse gebyrene, uten ytterligere godkjenning fra deg, inntil du på forhånd (i samsvar med j2 Globals verifikasjonsprosedyrer, som j2 Global fra tid til annen etter eget skjønn kan etablere) varsler om at du har avsluttet denne fullmakten eller ønsker å endre det angitte kortet. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel. Dersom du bruker eFax-tjenesten fra visse steder, kan det også påløpe gebyrer fra din Internett-leverandør eller online-tjenesteleverandør samt roaming-gebyrer fra din teleleverandør for å få tilgang til j2 Global.
 8. For alle eFax Pro og eFax Plus kunder kan det påløpe ekstragebyrer for utgående fakstjeneste og/eller bruksbaserte tjenester som j2 Global kan introdusere fra tid til annen skal betales på forskudd med innskudd av et fastsatt beløp som bestemt fra tid til annen av j2 Global (for tiden USD 10,00, eller tilsvarende cirkabeløp i lokal valuta) Kunder med høyere servicebehov kan øke størrelsen på sitt innskudd ved å logge inn på sin konto på eFax-nettstedet eller ved å kontakte kundeservice. Dette depositumet vil forfalle og være betalbart umiddelbar ved din bruk av enhver bruksbasert tjeneste (eller, dersom du har gratis kreditt, når den er oppbrukt). Første gang du bruker noen av disse bruksbaserte tjenestene (etter at eventuell gratis kreditt er brukt opp), vil derfor et depositum (for tiden USD 10,00 eller et tilsvarende cirkabeløp i lokal valuta) umiddelbart bli belastet ditt kreditt- eller debetkort uten videre godkjenning fra deg. Deretter vil din bruk av utgående fakstjeneste og eventuelle andre bruksbaserte gebyrer motregnes mot depositumets innestående størrelse i henhold til j2 Globals standard meldingspriser for disse eFax-tjenestene. Hver gang depositumet deretter synker ned til USD 2,00 eller et tilsvarende cirkabeløp i lokal valuta, vil det samme beløpet bli trukket på nytt fra kreditt- eller debetkortet ditt, uten ytterligere tillatelse fra deg. Deretter vil din bruk av utgående fakstjeneste og eventuelle andre bruksbaserte gebyrer motregnes mot depositumets innestående størrelse i henhold til j2 Globals standard meldingspriser for disse eFax-tjenestene. Vedrørende eFax utgående fakstjeneste må du være oppmerksom på at j2 Global vil fakturere deg for hvert forsøk som j2 Global gjør på å sende faksen når det skjer en overføringen, uansett om overføringen er vellykket eller ikke, så som tilfeller der noen besvarer samtalen eller overføringen avbrytes før den er fullført.

  Dersom j2 Global fakturerer gebyrer for ditt månedlige tjenestegebyr og transaksjonen avvises av din bank eller kortutsteder (eller deres agenter eller underselskaper), bemydiger du herved j2 Global til å bruke av ditt depositum for å betale for utestående tjenestegebyrer til j2 Global inntil j2 Global kan belaste ditt kort eller på annen måte innhente betaling for Tjenestene. Dersom j2 Global senere kan trekke din månedlige tjenesteavgift fra ditt kreditt- eller debetkort eller behandle den med andre metoder som er lovlig tilgjengelige for j2 Global, vil j2 Global automatisk fylle opp depositumet for alle månedlige avgifter som er trukket fra det, og vil belaste kreditt- eller debetkortet for et beløp som tilsvarer dette beløpet eller på annen måte få dette beløpet dekket (og du bemyndiger herved j2 Global til å gjøre dette).

  Du samtykker i at j2 Global kan fakturere gebyrer for disse depositumene uten ytterligere tillatelse fra deg, inntil du (i samsvar med j2 Globals verifikasjonsprosedyrer, som j2 Global fra tid til annen etter eget skjønn etablerer) på forhånd varslet om at du har avsluttet denne fullmakten eller ønsker å endre det angitte kortet. Slikt varsel vil ikke påvirke gebyrer fakturert før j2 Global med all rimelighet kan reagere på ditt varsel. Etter at du (iht. j2 Globals verifikasjonsprosedyrer, som j2 Global etter eget skjønn måtte etablerer) har varslet om at du har avsluttet fullmakten, vil du ha rett til å få tilbakebetalt ubrukte deler av ditt siste depositum, med mindre det ved angjeldende tidspunkt har påløpt utestående gebyrer etter bruk av din eFax-konto (inkludert gebyrer beskrevet i foregående avsnitt). I tilfelle vil slike gebyrer bli trukket fra det som måtte gjenstå av depositumet. Du må straks melde fra til j2 Global om endringer i: (a) kontonummer eller utløpsdato for det angitte kreditt- eller debetkortet eller annen betalingsmetode; (b) faktureringsadresse for disse; og (c) navn på mindreårige som du har gitt fullmakt til å bruke din eFax-konto. Du må også straks melde fra til j2 Global dersom ditt kort eller andre betalingsmetoder kanselleres (for eksempel som følge av tyveri eller tap).

« Tilbake til toppen

18. Oppsigelse på grunn av manglende betaling

I den grad det er tillatt ifølge gjeldende lover, forbeholder j2 Global seg retten til å suspendere eller avslutte din eFax-konto uten varsel ved avvisning av betalinger eller hvis din bank eller kortutsteder (eller dennes agent eller tilknyttede selskap) begjærer retur av betalinger som tidligere er gjort til j2 Global eller ved andre manglende betalinger av gebyrer, når j2 Global mener du er ansvarlig for gebyret. Slike rettigheter kommer i tillegg til, og ikke i stedet for, andre lovlige rettigheter eller tiltak som er tilgjengelige for j2 Global.

« Tilbake til toppen

19. Oppdatering av kredittkort og betalingskort

For å unngå avbrudd i eFax-tjenesten på grunn av avviste betalinger med kreditt- eller debetkort, reserverer j2 Global seg retten til å oppdatere din informasjon om kreditt- eller debetkort (så som utløpsdatoer) der dette ikke er forbudt ved lov. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER I AT J2 GLOBAL HAR RETT TIL Å INNHENTE SLIKE OPPDATERTE KORTDETALJER, LAGRE DEM OG BRUKE DEM TIL BELASTING FOR GEBYRER.

« Tilbake til toppen

20. Eierskap
 1. Alle programmer, tjenester, prosesser, utforminger, programvare, teknologier, varemerker, varenavn, oppfinnelser og materialer som utgjør eFax-tjenesten, er heleid av j2 Global og/eller deres lisensholdere og tjenesteleverandører, unntatt der det uttrykkelig er angitt som annet. Du kan ikke bruke j2 Globals varemerker, varenavn, patenter, opphavsrettigheter eller annen intellektuell eiendom uten først å ha fått j2 Globals skriftlige tillatelse.
 2. DU FORSTÅR VIDERE OG SAMTYKKER I AT DU IKKE ER EIER AV NOE eFAX-NUMMER SOM DU HAR FÅTT TILDELT AV j2 GLOBAL. EIERSKAPET TIL SLIKE eFAX-NUMRE LIGGER KUN HOS j2 GLOBAL (OG DU ER TILDELT EN KANSELLERBAR LISENS FOR BRUK AV SLIKT NUMMER I HENHOLD TIL DE GJELDENDE VILKÅRENE FOR BRUK SOM ER AKTUELLE FOR DIN j2 GLOBAL-TJENESTE, SOM SPESIFISERT I DENNE AVTALEN). DU HAR UTTRYKKELIG FORBUD MOT Å FORÅRSAKE ELLER FORSØKE Å FORÅRSAKE AT EFAX-NUMMERET SOM ER TILDELT DIN KONTO, OVERFØRES TIL ANNEN TJENESTELEVERANDØR, TELELEVERANDØR ELLER ANNEN PERSON ELLER FORETAK (NOEN GANGER REFERERT TIL SOM «PORTERING» AV TELEFONNUMRE). DERSOM DU FINNES Å HA BRUTT DENNE BESTEMMELSEN, SAMTYKKER DU I UMIDDELBART Å RETURNERE NUMMERET TIL j2 GLOBAL OG BETALE j2 GLOBAL USD 500 (ELLER ET TILSVARENDE BELØP I LOKAL VALUTA). DU GIR j2 GLOBAL TILLATELSE TIL Å BELASTE DIN KONTOS KREDITTKORT ELLER GÅ TIL ANDRE TILTAK SOM MÅTTE VÆRE PÅKREVET FOR Å INNKREVE DENNE BETALINGEN. DU SAMTYKKER I AT DENNE BETALINGEN REPRESENTERER EN KONVENSJONALBOT SOM I RIMELIG GRAD REFLEKTERER DE FAKTISKE ELLER FORVENTEDE SKADER SOM ER PÅFØRT j2 GLOBAL PÅ GRUNN AV SLIKT BRUDD I LYS AV VANSKENE MED Å BEVISE j2 GLOBALS TAP, OG AT DENNE BETALINGEN IKKE ER EN STRAFF. NOEN JURISDIKSJONER UTENFOR USA TILLATER IKKE AT DET SETTES BEGRENSNINGER FOR DIN MULIGHET FOR PORTERING AV eFAX-NUMMERET DU HAR FÅTT TILDELT. DET KAN DERFOR HENDE AT NOEN AV DISSE BEGRENSNINGENE IKKE GJELDER DEG. SELV OM DU KAN PORTERE SLIKT eFAX-NUMMER, FORSTÅR DU IMIDLERTID AT DET KAN VÆRE UMULIG Å GJENNOMFØRE DETTE, F.EKS. NÅR DET IKKE FORELIGGER PORTERINGSAVTALE MELLOM DEG OG VÅR OPERATØR ELLER AV ANDRE GRUNNER.
 3. IF YOU "PORTED IN" A TELEPHONE NUMBER IN CONNECTION WITH YOUR USE OF eFAX OR ARE ENTITLED TO "PORT OUT" AN eFAX NUMBER UNDER LOCAL LAW, YOU MAY "PORT OUT" THAT NUMBER UPON TERMINATION OF YOUR eFAX ACCOUNT ONLY IF YOU SATISFY THE FOLLOWING REQUIREMENTS: (i) YOU PROVIDE WRITTEN NOTICE TO j2 GLOBAL OF YOUR INTENTION TO "PORT OUT" THE TELEPHONE NUMBER ASSOCIATED WITH THE TERMINATED eFAX ACCOUNT NO LATER THAN THIRTY (30) DAYS AFTER THE DATE OF TERMINATION OF YOUR eFAX ACCOUNT (THE "PORTING NOTICE PERIOD"); (ii) YOUR NEW TELEPHONE CARRIER PROVIDES OUR TELEPHONE CARRIER WITH A DULY EXECUTED PORTING REQUEST PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE PORTING NOTICE PERIOD; AND (iii) PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE PORTING NOTICE PERIOD, j2 GLOBAL HAS RECEIVED AN ADMINISTRATION FEE TO COVER ITS COSTS ASSOCIATED WITH PROCESSING THE PORT IN AN AMOUNT OF (A) $40 (OR THE EQUIVALENT IN LOCAL CURRENCY) IF YOU "PORTED IN" THE TELEPHONE NUMBER OR (B) £65 IF YOU ARE ENTITLED TO "PORT OUT" AN eFAX NUMBER UNDER LOCAL LAW. DU GIR HERVED j2 GLOBAL TILLATELSE TIL Å BELASTE DITT KREDITTKORT FOR AKTUELT BELØP ELLER PÅ ANNEN MÅTE Å INNHENTE DENNE BETALINGEN TIL j2 GLOBAL INNENFOR PERIODEN FOR PORTERINGSVARSELET. DERSOM DU IKKE OPPFYLLER DISSE KRAVENE, VIL TELEFONNUMMERET DU PORTERTE INN, BLI ENEEID AV j2 GLOBAL.
 4. DU ER INNFORSTÅTT MED OG SAMTYKKER I AT NÅR DIN eFAX-KONTO AVSLUTTES, UANSETT ÅRSAK, VIL VEDKOMMENDE eFAX-NUMMER UMIDDELBART KUNNE BLI TILDELT TIL ANNEN KUNDE. DU SAMTYKKER VIDERE I AT j2 GLOBAL IKKE KAN HOLDES ERSTATNINGSANSVARLIG FOR SKADER (INKLUDERT FØLGESKADER ELLER SPESIELLE SKADER) SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV DENNE NYE TILDELINGEN, UANSETT OM DET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT ELLER AV ANDRE GRUNNER, SELV OM j2 GLOBAL HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
 5. DU ER VIDERE INNFORSTÅTT MED OG SAMTYKKER I AT j2 GLOBAL FRA TID TIL ANNEN KAN HA BEHOV FOR Å ENDRE eFAX-NUMMERET DU HAR FÅTT TILDELT (ENTEN PÅ GRUNN AV DELING AV RETNINGSNUMRE ELLER AV ANDRE GRUNNER, BÅDE UTENFOR OG INNENFOR j2 GLOBALS KONTROLL). DU SAMTYKKER I AT j2 GLOBAL IKKE KAN HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER (INKLUDERT FØLGE- OG SPESIELLE SKADER) SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV SLIKE ENDRINGER I eFAX-NUMMERET DU HAR FÅTT TILDELT, OG DU FRASIER DEG HERVED ETHVERT KRAV MED TANKE PÅ SLIK ENDRING, UANSETT OM DE ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT ELLER ANDRE GRUNNER, SELV OM j2 GLOBAL HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE.
 6. SÆRLIG SAMTYKKER DU I AT DU IKKE HAR TILLATELSE TIL Å BELASTE TJENESTER SOM ER LEVERT TIL DEG ELLER PÅ DIN FORESPØRSEL TIL eFAX-NUMMERET DU HAR FÅTT TILDELT AV j2 GLOBAL, OG AT DU IKKE VIL NMODE OM ELLER PÅ ANNEN MÅTE FORÅRSAKE AT TREDJEPARTS LEVERANDØR BELASTER SLIKE TJENESTER TIL SLIKT NUMMER. UNNTATT DER DET ER FORBUDT IFØLGE GJELDENDE LOV, VIL ETHVERT SLIKT GEBYR GI j2 GLOBAL RETT TIL UTEN VARSEL Å AVSLUTTE ELLER SUSPENDERE DIN eFAX-KONTO UMIDDELBART.

« Tilbake til toppen

21. Skadesløsholdelse

Du godtar å holde j2 Global og hver av deres lisensgivere og tjenesteleverandører fri fra ethvert ansvar, utgifter (herunder advokathonorarer) og skader som følge av krav som er basert på bruk av din eFax konto, inkludert alle brudd på denne avtalen, av deg eller annen person som bruker kontoen, påstander om injurier, æreskrenkelse, brudd på regler om personvern eller publisitet, tap av tjeneste fra andre kunder, krenkelse av immaterielle eller andre rettigheter til tredjeparter og eventuelle brudd på lover eller forskrifter, herunder, men ikke begrenset til, brudd på lover eller forskrifter som forbyr overføring av uønsket faksreklame.

« Tilbake til toppen

22. Intet videresalg av tjenestene

Din rett til bruk av tjenestene gjelder deg personlig. Du kan være enten en privatperson eller et foretak, men uansett samtykker du i å ikke videreselge bruken av Tjenestene.

« Tilbake til toppen

23. Delaktighet i markedsføring av annonsører

Du kan inngå i korrespondanse med eller delta i kampanjer til annonsører som viser sine produkter på Tjenestene. Enhver slik korrespondanse eller kampanje, herunder levering av og betaling for varer og tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller representasjoner i forbindelse med slik korrespondanse eller kampanjer, er utelukkende mellom deg og annonsøren. j2 Global påtar seg intet ansvar eller plikt for noen del av slik korrespondanse eller reklamering.

« Tilbake til toppen

24. Meldinger; Samtykke

Meldinger fra j2 Global til deg vil bli sendt som e-post eller gitt som et generelt innlegg på eFax-nettstedet, eller med konvensjonell post. I alle saker som krever forhåndsgodkjennelse fra j2 Global, vil en slik forhåndsgodkjennelse bli ansett gitt kun dersom slik det er bedt om en slik godkjennelse på forhånd gjennom en aurotisert representant for j2 Global. Meldinger du får fra j2 Global, må komme som e-post eller som vanlig post (likevel underlagt j2 Globals verifiseringsprosedyrer, som kan fastsettes fra tid til annen av j2 Global etter eget skjønn, og som kan omfatte at du må kontakte j2 Global per telefon, slik at det kan bekreftes at en slik melding faktisk ble sendt til deg). Varsler til j2 Global med vanlig post må sendes til j2 Cloud Services, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, USA.

« Tilbake til toppen

25. Alminnelige vilkår

MED UNNTAK AV REGLER OM RETTSTVISTER STYRER LOVENE I STATEN CALIFORNIA I USA DENNE AVTALEN OG DIN BRUK AV j2 GLOBALS PROGRAMVARE OG TJENESTER. FN-KONVENSJONEN OM KONTRAKTER FOR INTERNASJONALT SALG AV VARER ER HERVED AVVIST. DU SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT ENEJURISDIKSJON FOR ETHVERT KRAV ELLER ENHVER TVIST OM BRUKEN AV j2 GLOBALS PROGRAMVARE ELLER TJENESTER TILLIGGER DEN AMERIKANSKE DISTRICT COURT FOR DET SENTRALE DISTRIKTET I CALIFORNIA ELLER EN HØYESTERETT FOR STATEN CALIFORNIA, BELIGGENDE I LOS ANGELES COUNTY, forutsatt at ikke noe i denne delen begrenser noen av partene fra å benytte rett i annen jurisdisjon for å kunne innhente, håndheve eller utføre dommer innhentet i føderale eller statlige retter som hører inn under staten California. Dersom noen del av denne avtalen erklæres ugyldig eller ikke håndhevbar, skal angjeldende del strykes, mens de gjenværende delene fremdeles skal gjelde. j2 Globals manglede handling med tanke på brudd begått av deg eller andre, ugyldiggjør ikke j2 Globals rett til å handle med tanke på videre lignende brudd. Du kan ikke tildele eller overføre denne avtalen eller rettigheter under den, og ethvert forsøk på det motsatte er ugyldig. j2 Global skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende ytelse som direkte eller indirekte skyldes årsaker utenfor j2 Globals rimelige kontroll. Foreldrekontroll (så som kommersielt tilgjengelig maskinvare, programvare eller fitreringstjenester) kan hjelpe deg med å begrense tilgangen til materiale som er skadelig for mindreårige, selv om slik teknologi kan være ineffektiv når det gjelder mottak av e-post som er sendt som en del av Tjenestene.

« Tilbake til toppen

26. Annen opphavsrett / eierskap.

Dette nettstedet bruker Moock fpi, som er tilgjengelig på www.moock.org/webdesign/flash/.

« Tilbake til toppen

27. Opptak av telefonsamtaler.

Vi tar opp alle telefonsamtaler til og fra brukere i den hensikt å gi opplæring, forbedre tjenester, forebygge svindel og for å sikre nøyaktigheten av instruksjoner kommunisert til oss. Alle opptak av telefonsamtaler er vår eiendom.

« Tilbake til toppen

28. Juridiske merknader og klager.

 1. Til alle kunder: Hvis du støter på et problem med tjenestene som ikke er omhandlet et annet sted i disse tjenestevilkårene, anbefaler vi at du kontakter eucomplaints@j2.com for å løse saken.
 2. Til EU-kunder: Hvis du er en kunde (det vil si en fysisk person som handler utenfor virksomheten, bransjen eller yrket ditt) er bosatt i EU, og misfornøyd med visse deler av tjenestene, og du har brukt alle de interne mekanismene foreslått her, kan du også legge frem krav forbundet med tjenestene til Europakommisjonens online tvisteløsningsplattform for elektronisk tvisteløsning (webgate.ec.europa.eu/odr).

I Californias Civil Code, del 1789,3, har kunder i California rett til følgende spesifikke kunderetsinformasjon: Prisinformasjon. Gjeldende priser for tjenesten kan fåes på eFax-nettstedet eller ved å ringe til vår kundeservice. j2 Global reserverer seg retten til å endre gebyrer, avgifter og månedspriser eller innføre nye priser når som helst, slik det fremgår av del 13 over. Klager. Enheten for klageassistanse i kundeservicesenteret i avdelingen for kundeforhold kan kontaktes skriftlig på 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814, USA eller på telefon 1-916-445-1254.

« Tilbake til toppen