Global Gateway
land/språk

Juridisk

LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER NETTSTEDET

Materialet på dette nettstedet («nettstedet») er levert av j2 Global Communications Inc. eller deres datterselskaper («j2 Global Communications») som en tjeneste til kundene og skal kun brukes til informasjonsformål. Enkelteksemplarer kan lastes ned etter de nedenstående betingelsene. Hvis du laster ned materiale fra dette nettstedet, innebærer det at du tilkjennegir at du er enig i disse vilkårene. Dersom du ikke er enig, kan du ikke bruke nettstedet eller laste ned materiale fra det.

Varemerkeinformasjon

j2, j2 Global, Call Sciences, Consensus, Documagix, eFax, eFax Broadcast, eFax Free, eFax Plus, eFax Pro, eFax Messenger, eVoice, Electric Mail, Easy Faxing Anywhere, j2 Messenger, jBlast, jConnect, jConnect Premier, jConnect Free, JFAX, m4, Onebox, Timeshift, Unifax og What's Your Number og andre er varemerker eller registrerte varemerker for j2 Global Communications, Inc. eller deres datterselskaper i USA og andre land.

Bruken av ord som «en eFax», «eFaxe det» eller «å eFaxe» og «eFaxing» for å beskrive tjenesten eller handlingen å sende eller motta en faksimile i digitalt format er strengt forbudt og bryter med varemerkene til j2 Global Communications. j2 Global Communications har en kampanje gående for å overbevise publikum om at EFAX ikke skal brukes til noe annet enn å beskrive «EFAX»-tjenesten til j2 Global Communications, og ikke på måtene som er beskrevet over. For å oppnå dette har selskapet skrevet til publikasjoner og bedrifter som har brukt EFAX på en upassende måte, og vil fortsette å beskytte sitt varemerke strengt.

Varemerkene til j2 Global Communications kan benyttes offentlig kun etter avtale med j2 Global Communications. Akseptabel bruk av varemerkene til j2 Global Communications i reklame og promotering av produktene til j2 Global Communications krever korrekt oppgivelse av kilde.

PATENTBESKYTTELSE

Tjenestene til j2 Global Communications, særlig inkludert tjenestene eFax®, jConnect® og Onebox®, er beskyttet av en eller flere av følgende amerikanske patenter og andre patentsøknader: 6,208,638; 6,073,165; 6,597,688; 7,020,132; 6,717,938; 6,999,478; 6,625,642; 6,549,612; 5,675,507; 5,870,549; 6,350,066; 6,564,321; 6,857,074; 5,291,302; 5,459,584; 5,461,488; 6,564,193.

LISENS FOR ENKELTEKSEMPLAR

Materialet på dette nettstedet er opphavsrettsbeskyttet. Enhver uautorisert bruk av materialene på dette nettstedet kan bryte varemerkeregler, opphavsrett og annen lovgivning. Du kan laste ned ett eksemplar av informasjonen eller programvaren («Materialet») som ligger på nettstedene til j2 Global Communications nettsteder, til en enkelt datamaskin for personlig, ikke-kommersiell intern bruk, med mindre du av j2 Global Communications har fått skriftlig lisens til å gjøre annet eller det er tillatt i henhold til lisensreglene som følger med individuelt materiale. Dette er en lisens, ikke en overdragelse av eierskap, og er underlagt følgende restriksjoner: Du kan ikke:

  1. modifisere materialene eller bruke dem til kommersielle formål, eller til offentlig visning, fremvisning, salg eller utleie
  2. ta fra hverandre, reversere eller demontere programvaren, unntatt til i den grad det er tillatt ved lov
  3. fjerne opphavsretts- eller andre proprietære etiketter fra materialene
  4. gi materialene videre til annen person. Du sier deg enig i å forhindre enhver uautorisert kopiering av materialet. Du sier deg enig i å forhindre enhver uautorisert kopiering av materialet.

EIENDOMSRETT TIL MATERIALE

Materialet er beskyttet av internasjonal opphavsrett og traktatprovisjoner. Det kan ikke kopieres, reproduseres, modifiseres, publiseres, lastes opp, postes, sendes eller distribueres på noen måte uten at j2 Global Communications først har gitt skriftlig tillatelse. Med unntak av når det er spesifikt angitt her, gir j2 Global Communications og deres leverandører ingen uttalte eller underforståtte rettigheter til deg til noen patenter, opphavsrettigheter eller informasjon om forretningshemmeligheter. Andre rettigheter kan gis av j2 Global Communications skriftlig eller innarbeides annet sted i Materialet.

OPPSIGELSE AV DENNE LISENSEN

j2 Global Communications kan SI OPP denne lisensen når som helst dersom du bryter vilkårene i denne avtalen. Ved avslutning skal du øyeblikkelig ødelegge materialet.

LENKER

Lenker som er oppgitt på dette nettstedet, er kun tatt med for din bekvemmelighets skyld. Oppføringen av disse lenkene innebærer ikke vår godkjenning av vedkommende nettsted eller tilbyder av nettstedet eller noe innhold der, heller ikke produkter eller tjenester som er tatt med i eller tilbudt på nettstedet. Din bruk av hvert slikt nettsted er underlagt de vilkårene som gjelder, og som hvert av nettstedene har oppgitt. Du sier deg enig i at vi ikke kan holdes ansvarlige for nøyaktigheten, samsvaret med opphavsrett, anstendigheten til eller noe annet aspekt ved innhold, produkter, tjenester eller overføringer som mottas gjennom slike nettsteder. Du sier deg videre enig i at vi ikke har noe som helst ansvar for tredjeparts nettsteder og din bruk av dem.

ANSVARSFRASKRIVELSE

MATERIALENE TILBYS «SOM DE ER» UTEN UTTALT ELLER ANTYDET GARANTI AV NOE SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM SALGBARHET, KRENKING AV INTELLEKTUELL EIENDOM ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIFIKT FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL j2 GLOBAL COMMUNICATIONS HOLDES ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD ELLER INFORMASJONSTAP) SOM MÅTTE OPPSTÅ FRA BRUKEN AV ELLER AVBRUDD I BRUKEN AV MATERIALET, SELV OM j2 GLOBAL COMMUNICATIONS ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ETTERSOM NOEN JURISDIKSJONER FORBYR EKSKLUDERING ELLER ANSVARSBEGRENSNING FOR FØLGE- ELLER TILFELDIGE SKADER, KAN DET HENDE AT DEN FORANNEVNTE ANSVARSFRASKRIVELSEN IKKE GJELDER DEG.

j2 Global Communications og deres leverandører vil ikke garantere for riktighet eller fullstendigheten til informasjon, tekst, grafikk, lenker eller andre deler av dette materialet. j2 Global Communications kan endre dette materialet eller produktene som er beskrevet i det, når som helst og uten varsel. j2 Global Communications forplikter seg ikke til å oppdatere materialet.

Spørsmål?
Ring oss
23 96 07 47
salgno@mail.efax.com
9:00AM - 6:00PM CET
nedre kurve
o o o